Studia Podyplomowe – Praktyczna Psychologia Kierowania i Negocjacji – 14 edycja 2020/21

Practical psychology of management and negotiations

 


Studia podyplomowe WH AGH 


Praktyczna psychologia kierowania i negocjacji


14 edycja - 2020/21


Practical psychology of management and negotiations


ul. A. Gramatyka 8a, 30–071 Kraków tel. 12 617 43 57, 605 676 011.


Wydział Humanistyczny AGH zaprasza na pasjonujące i przydatne zawodowo studia podyplomowe. Są one adresowane do menedżerów, przedsiębiorców, konsultantów, handlowców a także osób zainteresowanych budowaniem swojej kariery zawodowej.

Słuchacze na studiach zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu kierowania, negocjowania, komunikowania, asertywności, rozwiązywania konfliktów, kreowania wizerunku, organizowania kariery zawodowej, rozpoznawania problemów i zaburzeń psychicznych współpracowników.

Dokumenty wymagane do zapisu są do ściągnięcia ze strony internetowej studiów po ich wypełnieniu proszę je wysłać  elektronicznie na adres: aaugust@agh.edu.pl

  • Zgłoszenia w języku polskim, angielskim i uzupełniające;

  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

  • dowód wpłaty 1 raty za studia podyplomowe dokonanej nie później niż do 15 XI 2020

  • Podpisanie oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów podyplomowych w AGH.


Organizacja studiów:

Program studiów obejmuje 210 godzin zajęć, w tym 50 godzin wykładów i 160 godzin warsztatów.

Program studiów obejmuje 210 godzin zajęć, w tym 50 godzin wykładów i 160 godzin warsztatów.
Początkowo zajęcia odbędą się w trybie online na platformie MS Teams w dniach 29 listopada, 12 – 13 XII, 16 – 17 I 2021 od godz. 10 00. Następne zajęcia planujemy odbyć w trybie stacjonarnym w soboty i niedziele od godz. 9 00 do 17 00 w salach 129 i 131 przy ul. Gramatyka 8a (D – 13) 6 – 7 II, 6 – 7 III, 27 – 28 III, 10 - 11 IV, 24 - 25 IV, 15 - 16 V, 30 – 31 V, 19 – 20 VI. W przypadku dalszej niemożności poprowadzenia zajęć stacjonarnych ze względu na zagrożenie epidemiczne, w trybie online odbędą się wykłady oraz seminarium dyplomowe, natomiast wszystkie zajęcia warsztatowe zostaną przesunięte na kolejne terminy.


Uczestnicy otrzymają świadectwa w języku polskim i angielskim. Koszt udziału wynosi 4 000 zł. Wpłat można dokonać jednorazowo lub w maksymalnie 3 nieoprocentowanych ratach, przy czym pierwsza rata musi wynosić min. 50% opłaty semestralnej czyli w tym przypadku 1 000 zł. Wpłat proszę dokonywać na konto AGH nr: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 z adnotacją: PPKiN XIV 6393.

Zgłoszenia na studia przyjmujemy do wyczerpania limitu 54 miejsc lub do lub 15 listopada 2020 roku. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Do udzielania informacji i przyjmowania zapisów uprawnieni są:

  • Koordynator studiów dr Andrzej Augustynek (t. 605 676 011; aaugust@agh.edu.pl).

  • Administrator płatnych form kształcenia mgr Walotek Paulina ( D - 13 p. 25, tel. 12 617 43 57, e-mail: pwalotek@agh.edu.pl).


Informacje o studiach można uzyskać także na stronie Internetowej: http://wh.agh.edu.pl/ppkin

Program skrocony PPKiN 14 edycja<a href="https://wh.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/09/ Program_pelny 14 edycji SP PPKiN
Zgłoszenie PL


Zgłoszenie EN

Zgłoszemie-uzupełniające.docx">Zgłoszemie uzupełniające

Regulamin SP 2020

Oswiadczenie_o_zapoznaniu_sie_z_Regulaminem_studiow_podyplomowych_w_AGH PPKiN - 14 ed.