Podstawy socjologii

Przedmiot prezentuje m.in. następujące zagadnienia:

  • osobowość jednostki

  • uwarunkowania procesu skutecznego komunikowania i autokreacji

  • jednostka jako członek grupy społecznej

  • atrakcyjność interpersonalna

  • konformizm , kontrola społeczna i dewiacje

  • dylematy i pułapki społeczne

  • wybrane procesy we współczesnym społeczeństwie (zmediatyzowanym i konsumpcyjnym)