Podstawy psychologii i socjologii

Przedmiot obejmuje zagadnienia:

  • osobowości, postaw ludzkich i ich kształtowania;

  • potrzeb i motywacji, roli emocji w działaniu człowieka, inteligencji i zdolności;

  • oddziaływania ludzi na siebie;

  • grup formalnych i nieformalnych, przywództwa nieformalnego, sprzeczności i konfliktów społecznych.