Podstawy psychologii i socjologii zarządzania

Przedmiot obejmuje zagadnienia:

  • psychologiczne i socjologiczne koncepcje w zarządzaniu;

  • charakterystykę osobowości menadżerów;

  • współczesne koncepcje motywacji;

  • przywództwo i efektywność zarządzania;

  • klasyczne i współczesne podejście do kierowania;

  • porównanie polskiego, amerykańskiego i japońskiego stylu kierowania;

  • metody doskonalenia menadżerów i psychologiczne testy selekcyjnego doboru kadr kierowniczych;

  • rola informacji w podejmowaniu decyzji;

  • konflikty a zamiany w organizacji i zarządzaniu.