Podstawy negocjacji

Zajęcia obejmują zagadnienia komunikowania się stron w celu osiągnięcia wspólnego celu (kompromisu).
Głównie zagadnienia:

  • przygotowanie procesu negocjacji;

  • zasady efektywnych negocjacji;

  • budowania kontaktu i porozumienia;

  • stosowanie presji i manipulacji;

  • podstawowe techniki negocjacyjne, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, stylów prowadzenia negocjacji i zawarcia kontraktu końcowego.