Oferta dla osób z niepełnosprawnościami

Rekrutacja

Wydział Humanistyczny jest instytucją przyjazną dla osób z niepełnosprawnościami.  Budynek Wydziału został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Osobom nie(do)widzącym i nie(do)słyszącym udostępniamy specjalne oprogramowanie umożliwiające korzystanie z naszych nowoczesnych laboratoriów komputerowych.

Osobom z niepełnosprawnościami służymy pomocą podczas procesu rekrutacji i egzaminów wstępnych (prosimy o zgłoszenie potrzeby pomocy na tym etapie do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH http://www.bon.agh.edu.pl ).

Na Wydziale działa także specjalnie powołany Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych – prof. Barbara Gąciarz, uznany autorytet w obszarze badań nad problematyką niepełnosprawności (bgoncia@poczta.onet.pl, tel. 12 617 43 81). Nasi pracownicy współpracują z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych AGH a także z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych w Warszawie i z jego Oddziałem w Krakowie. Od wielu lat uczestniczymy w różnych przedsięwzięciach na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym prowadzimy projekty badawcze dotyczące problematyki niepełnosprawności. Zajmujemy się m.in. zagadnieniami wchodzenia na rynek pracy absolwentów i zastosowaniami nowoczesnych technologii informatycznych do wspierania osób z niepełnosprawnościami. Dwukrotnie wraz ze studentami naszego Wydziału przeprowadziliśmy także badania warunków życia i nauki studentów z niepełnosprawnościami na AGH.