Ochrona dóbr kultury i dóbr natury

Studia – II stopnia

Dwuletni program studiów magisterskich jest skierowany do tych osób, które chciałyby połączyć wiedzę, umiejętności i kompetencję w zakresie ochrony dóbr kultury i dóbr natury, a więc projektować, praktykować i rozwijać innowacyjne, interdyscyplinarne projekty na tak ważnym obszarze życia społecznego. Celem tego programu jest zapewnienie Studentom i Studentkom wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • ochrony dóbr kultury;

 • ochrony dóbr natury;

 • technik pozyskiwania, zapisywania, opracowywania i przechowywania danych;

 • tworzenia Systemu Informacji Przestrzennej.


Studentom i Studentkom proponujemy następujące kursy, które w dużej mierze mają praktyczny charakter i formę warsztatów lub zajęć terenowych :

 • Ochrona przyrody;

 • Ochrona powietrza;

 • Ochrona krajobrazu;

 • Dzieje sztuki polskiej;

 • Podstawy muzealnictwa;

 • Architektura militarna;

 • Rewitalizacja zabytków

 • Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego;

 • Podstawy prawne ochrony środowiska;

 • System Informacji Przestrzennej (GIS);

 • Digitalizacja dziedzictwa kulturowego.


Absolwenci i Absolwentki specjalności mogą skutecznie wykorzystywać swoją wiedzę w zakresie opracowywania projektów ochrony dóbr kultury narodowej i dóbr natury, digitalizacji artefaktów kulturowych, w tym dzieł sztuk plastycznych, oraz digitalizacji prawem chronionej przyrody oraz przestrzeni informatyzowanej w ramach Systemu Informacji Przestrzennej. Absolwenci i Absolwentki specjalności mogą podjąć pracę na stanowiskach związanych z konsultowaniem, planowaniem oraz realizacją projektów i zadań związanych z ochroną dóbr kultury narodowej i dóbr natury, działając w wielkich aglomeracjach miejskich, ważnych miejskich ośrodkach regionalnych, miastach powiatowych i gminach, a więc pracując na rzecz społeczności lokalnych. Problem ochrony dóbr kultury i dóbr natury pojawia się bowiem wszędzie tam, gdzie człowiek tworzy kulturę, prowadzi działalność gospodarczą, a więc jest kreatorem szeroko rozumianych procesów cywilizacyjnych, obejmujących w sposób inkluzyjny procesy kulturowe.

Pełny program specjalności