Multimedia i komunikacja społeczna

Studia – II stopnia

Studia w ramach specjalności: Multimedia i komunikacja społeczna przeznaczone są dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w branży medialnej, reklamowej i PR oraz pokrewnych, w obrębie których działają firmy wykorzystujące nowe technologie informacyjne i komunikacyjne. Studia proponują bowiem studentom nowatorskie połączenie profesjonalnego wykształcenia z zakresu nauk społecznych z umiejętnościami w zakresie obsługi i zastosowania ICT. Kompleksowe zaplecze techniczne Akademii Górniczo-Hutniczej stwarza studentom szanse ich skutecznego opanowania.

Tym, co wyróżnia tę specjalność, na tle innych funkcjonujących na socjologicznym rynku edukacyjnym w Polsce, jest rozbudowany blok przedmiotów zorientowanych na komunikowanie wsparte najnowszymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Obok wykładów i konwersatoriów obejmujących kanon dyscypliny, studentom oferowane są zatem zajęcia, takie jak:

 • Kultura masowa i audiowizualna

 • Prezentacja danych i multimedia

 • Medioznawstwo

 • Komunikowanie społeczne i medialne

 • Komunikacja interpersonalna

 • Public Relations

 • Reklama i promocja

 • Laboratorium produkcji obrazu i dźwięku

 • Wstęp do badań użyteczności serwisów i aplikacji internetowych

 • Nowe media i społeczne systemy medialne

 • Socjotechnika w mediach

 • Planowanie, realizacja i zarządzanie projektami medialnymi


Studenci uczestniczą także w obowiązkowych warsztatach z zakresu podstaw informatyki i programowania, technologii internetowej oraz tworzenia grafiki komputerowej. Ta grupa zajęć prowadzona jest przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów z innych wydziałów AGH w sposób przyjazny dla humanistów, a techniczny charakter uczelni gwarantuje dostęp do niezbędnej infrastruktury.

By jak najlepiej wpisać ofertę edukacyjną w wymagania pracodawców, wydział kładzie nacisk na umiejętności badawcze przyszłych absolwentów. Studenci zapoznają się z ilościowymi i jakościowymi metodami i technikami badawczymi (m.in. SPSS- Statistical Package for the Social Sciences, MAXQDA i Atlas.ti), uczą się analizy dokumentów urzędowych, danych statystycznych, trendów w Internecie.

Pełny program specjalności, studia II stopnia