Materiały dydaktyczne – uzupełnienie 2019

Dr Wiesław Kurpiewski


Filozofia:

Filozofia 1

Filozofia 2

Filozofia - zagadnienia i kierunki

Filozofia kolokwium

Religioznawstwo:

Religie 1

Religie 2

Religie 3

Religie syllabus 2014-15

Religioznawstwo varia

Religioznawstwo-Materiały (archiwum .zip 3,34MB)

Religioznawstwo zaliczenie (archiwum .zip 42,8KB)

Metodologia nauk:

Metodologia - wszystkie poniższe materiały od dr Kurpiewskiego spakowane do jednego pliku .zip (37,5MB)

Materiały z powyższej paczki .zip dla pojedynczego ściągania:

Metodologia 0 Wprowadzenie

Metodologia 1 Filozofia 1

Metodologia 1 Filozofia 2

Metodologia 2 Logiczne podstawy metodologii

Metodologia 3 Ogólna metodologia nauk

Metodologia 4 Współczesne teorie metodologiczne

Metodologia 4.1 Współczesne teorie metodologiczne Materiał rozszerzony

Metodologia 5 Eksperymenty naukowe, odkrycia, problemy

Metodologia SYLABUS

Metodologia ZALICZENIE

 

Met-Astr-1-Astronomia

Met-Astr-2 Eratostenes.jpg

Met-Psych 1 António Damásio

Met-Psych 2. 1 Psychometia A

Met-Psych 2. 2 Psychometria B

Met-Astr-3-Mikołaj-Kopernik

Met-Chem-1-2

Met-Chem-2-2 Met-Chem-3-Reakcja-termojądrowa-2

Met-Chem-2-3 Krystyna_Kabzi ska_-_prace_antoine_l_105-119

Met-Fiz-1-Fizyka.-docx

Met-Fiz-2. 1-Zjawiska optyczne-plansze

Met-Fiz-2-Zagadnienia fizyki

Met-Fiz 3. 1 Szczególna teoria względności

Met-Fiz 3. 2 Podstawy ogólnej teorii względności

Met-Fiz-3. 3 Szczególna i Ogólna Teoria Względności

Met-Fiz-4-Współczesne-zagadnienia-fizyki.-docx

Met-Fiz 4 Model standardowy

Met-Fiz 4. 1 Model standartowy

Met-Kosm-1-docx

Met-Kosm-2 Przesunięcie ku czerwieni

Met-Log-1-Mat-Historiai-logiki-i-matematyki.-docx

Met-Log-2-Formalizm-w-logice-współczesnej.-docx

Met-Log-3-Systemy-aksjomatyczne.-docx

Met-Log-4-Logiczna-teoria-języka-Definicje.-docx

Met-Log-5-Logiczna-teoria-nazw.-doc

Met-Log-6-KRZ-KRL.-doc

Met-Log-7-Logiki-nieklasyczne.-docx

Met-Log-8- Logika modalna

Met-Log-9.1 Konsekwencje tw Godla

Met-Log-9-Metalogika

Met-Mat-1

Met-Mat-2-Pojęcia-i-symbole-matematyczne-

Met-Mat-3-Metodologia-matematyki.-docx

Met-Mat-4-Algebra

Met-Mat-5.1 Rachunek różniczkowy i całkowy

Met-Mat-5.2 Pochodna

Met-Mat-5-Analiza-matematyczna

Met-Mat-6.0 Problemy Hilberta

Met-Mat-6-Arytmetyka.-docx

Met-Mat-7-Geometria.-docx

Met-Mat-8. 1 Teoria mnogości - Historia i współczesność

Met-Mat-8.2 Dyskusja problemów terii mnogosci

Met-Mat-8-Teoria-mnogości.-docx

 

Prof. dr hab. Janusz Mucha


Syllabusy:

Janusz_Mucha_TOSW_WH_AGH_19022018

Janusz_Mucha_WTS_WH_AGH_2017_2018