Platon Fajdros o duszy (34 – 38), Uczta rozwój miłości (110 – 112), Menon o uczeniu się (137 -138), Fedon poznanie (234 – 235), życie i śmierć (241 – 243), poznanie idei, o duszy (246 – 277), najważniejsze zadanie (284 – Timaios

czwartek, 16 listopada, 2017