Kurs Doskonalenia Dydaktycznego dla Pracowników i Doktorantów

Studium Podyplomowe

Wydział Humanistyczny AGH serdecznie zaprasza pracowników oraz doktorantów AGH na zajęcia organizowane w ramach Kurs Doskonalenia Dydaktycznego.

Ukończenie KDD pozwala wypełnić nałożony Zarządzeniem J.M.Rektora nr 33/2010
z dnia 25 sierpnia 2010 obowiązek doskonalenia dydaktycznego dla adiunktów (zatrudnionych po 2002), asystentów, lektorów, instruktorów a także doktorantów.

Słuchaczami KDD są osoby skierowane przez macierzysty Wydział. Zajęcia kursu odbywają się w piątki.

Osoby formalnie skierowane na szkolenie zobowiązane są do wypełnienia i przesłania ankiety osobowej (do pobrania poniżej) na adres:  chromik@agh.edu.pl oraz pwalotek@agh.edu.pl

Szczegółowe informacje dotyczące planów oraz programów poszczególnych kursów znajdą Państwo poniżej.

Hospitacje zajęć odbywać się będą w semestrze letnim.