Kulturoznawstwo

Studia – I stopnia

Kulturoznawstwo - Nowe media i komunikacja międzykulturowa
studia I stopnia

Nowe media i komunikacja międzykulturowa, to bardzo dobry wybór dla wszystkich zainteresowanych pracą w kulturze!

Rewolucja informatyczna sprawiła, że przedstawiciele wielu kultur żyją tuż obok siebie. Wielkie korporacje uczą nowych pracowników różnych kodów kulturowych i umiejętności funkcjonowania w międzynarodowym środowisku pracy.

Jednak nie tylko firmy o globalnym zasięgu orientują się na konstruktywną współpracę przedstawicieli różnych religii i kultur.  Obszar związany z kulturą, jej promocją oraz organizacją w związku z dynamicznym rozwojem technologii także stoi przed wyzwaniem, jakim jest multikulturowość

Kulturoznawcy XXI wieku!
Wszyscy jesteśmy obecnie świadkami, jak zmienia się sektor kultury. Coraz częściej mówi się o nim w kontekście zatrudniania managerów i wykorzystywania innowacyjnych technologii.

Właśnie dlatego uruchomiliśmy na Wydziale Humanistycznym specjalizację Nowe media i komunikacja międzykulturowa. Została ona stworzona z myślą o tych, którzy szukają kompetencji w zakresie mediacji międzykulturowych, zarządzania kulturą oraz korzystania z nowoczesnych technologii elektronicznych w połączeniu z niezbędną wiedzą kulturoznawczą.

Komunikacja bez granic
Współpraca z przedstawicielami innych kultur jest dzisiaj niemal zupełnie naturalna. Tak w dużych, międzynarodowych firmach, jak i w sektorze kultury, która dzięki rozwojowi internetu oraz innowacyjnych technologii stała się jeszcze bardziej dostępna, otwarta na nowości i egalitarna.  Program studiów został tak skonstruowany, aby absolwenci łączyli wiedzę z zakresu tradycyjnego kulturoznawstwa z poznawaniem nowych trendów, związanych ze zmianą kulturową i rozwojem technologii. Dlaczego? Ponieważ znajomość znaków, symboli, tradycji innych kultur jest w dzisiejszym świecie niezbędnym warunkiem skutecznej komunikacji.

Technologia na najwyższym poziomie
Znajomość innowacyjnych technologii jest jednym z kluczowych warunków odnalezienia się na rynku pracy tworzących się zawodów.  To właśnie dzięki technologii rynek pracy tak dynamicznie się rozwija i stwarza coraz to nowe stanowiska pracy.

Naszym celem jest dostarczenie studentom takiej wiedzy, aby sprawnie posługiwali się najnowszymi technologiami i systemami informatycznymi posiadając wysokiej jakości podłoże teoretyczne.

Kompleksowe, najwyższej - światowej jakości, zaplecze techniczne Akademii Górniczo- Hutniczej umożliwia studentom kulturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym, opanowanie praktycznego wymiaru korzystania z najnowszych mediów na poziomie niedostępnym na innych uczelniach.

Technologia w programie
W naukach kulturoznawczych najważniejsza jest komunikacja - to jej służy język i bez niej nie ma rozwoju. Warunkami niezbędnym do umiejętności sprawnego komunikowania się w przyszłości będzie znajomość technologii, która już w zdecydowanym stopniu wpływa na jakość naszej komunikacji oraz znajomość kodów i symboliki innych kultur.

Tym, co wyróżnia Nowe media i komunikacja międzykulturowa spośród innych ofert kształcenia kulturoznawczego to maksymalna koncentracja na tych dwóch aspektach komunikacji.

Studenci będą kształcili się m.in. w następujących obszarach:

  • Komunikacja międzykulturowa

  • Medioznawstwo

  • Intermedia w kulturze

  • Marketing kultury

  • Cyberkultura i cyberspołeczeństwo

  • Public Relations

  • Projektowanie grantów w dziedzinie kultury

  • Metodologia badań kulturoznawczych.


Teoria+Praktyka
Praca w obrębie kultury, to także praktyka i umiejętność odnalezienia się w niezwykle dynamicznym otoczeniu, jakim są galerie sztuki, instytucje wspierające sztukę, muzea i festiwale. Właśnie dlatego w ofercie edukacyjnej Nowych mediów i komunikacji międzykulturowej  znajdują się również przedmioty fakultatywne (wśród nich zajęcia prowadzone w języku angielskim przez zagranicznych wykładowców), warsztaty z twórcami sztuki, wyjazdowe obozy naukowe.

Kultura wymaga wiedzy, technologia potrzebuje profesjonalnego wsparcia, a współczesna kultura I technologia - umiejących się efektywnie komunikować kulturoznawców i twórców technologii. Właśnie dlatego stworzyliśmy specjalizację Nowe media i komunikacja międzykulturowa, która działa na styku kultury i technologii dając rozwój całemu sektorowi.

Nie zwlekaj – aplikuj już dziś i bądź aktywnym twórcą współczesnej kultury!

Pełny program specjalności, studia I stopnia