Wykład prof. Tomasza Majewskiego

środa, 29 listopada, 2017

Dnia 27.11, w ramach cyklu „Znani, uznani i zaprzyjaźnieni”, odbyło się na naszym Wydziale zebranie naukowe, na którym gościem był dr hab Tomasz Majewski, prof. UJ; pracownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki UJ; kulturoznawca i filmoznawca; od 2017 roku przewodniczący Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego; autor książki „Dialektyczne feerie. Szkoła frankfurcka i kultura popularna” (2011); redaktor tomów: „Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna” (2009), „Pamięć Shoah” (2009) i „Memory of the Shoah. Cultural Representations and Commemorative Pratices” (2010); laureat nagrody „Literatury na świecie” w kategorii „Nowy głos” za rok 2011.. Pan Profesor wygłosił referat pod tytułem „Migracje intelektualne, uniwersalizm teorii i >>geografia wiedzy<<„.