Wykład otwarty prof. Svena Eliaesona

piątek, 8 grudnia, 2017

Dnia 7.12 odbył się na naszym Wydziale wykład otwarty prof. Svena Eliaesona pt. The Swedish Welfare State. Prof. Sven Eliaeson doktoryzował się w zakresie nauk politycznych na Uniwersytecie w Uppsali, a nastepnie uzyskał habilitację na Uniwwrsytecie w Sztoklomie. Od roku 2001 jest profesorem socjologii w Centrum Nauk Społecznych. Specjalizuje się w klasycznej myśli socjologicznej. W kręgu jego zainteresowań są również  zagadnienia związane z migracją intelektualną oraz sekularyzacją myśli socjologicznej. Obecnie w Polish Institute of Advanced Studies realizuje projekt badawczy: Gunnar Myrdal as a Weberian and European Public Intellectual.