W dniu 20.03, w ramach cyklu „Znani, uznani i zaprzyjaźnieni”, wykład zatytułowany Przyszłość przeszłościwygłosił Prof. dr hab. Jacek Purchla

środa, 21 października, 2015

W dniu 20.03, w ramach cyklu „Znani, uznani i zaprzyjaźnieni”, wykład zatytułowany Przyszłość przeszłościwygłosił Prof. dr hab. Jacek Purchla, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie (instytucji współpracującej z Wydziałem Humanistycznym), kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładu Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Katedry Dziedzictwa Europejskiego w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Wykład poświecony był zagadnieniom dziedzictwa kulturowego, jego interpretacji i konserwacji, pamięci i tożsamości, tradycji oraz jej aktualnego znaczenia. Wystąpienie miało charakter interdyscyplinarny i ilustrowane było bogatym materiałem wizualnym.