W dniach 8-9.05 odbyła się na naszym Wydziale Konferencja „Polscy (nie)pełnosprawni. Konsumenci, obywatele, pracownicy”.

środa, 21 października, 2015

W dniach 8-9.05 odbyła się na naszym Wydziale Konferencja „Polscy (nie)pełnosprawni. Konsumenci, obywatele, pracownicy”. Przewodniczącą Rady Programowej Konferencji była prof. Barbara Gąciarz. Patronat nad wydarzeniem objęli JM prof. Tadeusz Słomka, Rektor AGH oraz prof. Irena Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich. Konferencja stanowiła podsumowanie projektu „Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności” kierowanego przez prof. Barbarę Gąciarz. Podczas licznych sesji tematycznych dyskutowano nad takimi zagadnieniami jak: niepełnosprawność a instytucje, niepełnosprawność a edukacja, aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych. Oprócz paneli dyskusyjnych oraz sesji z refaratami w programie konferencji znalazły się również warsztaty „Nowoczesne technologie w życiu niepełnosprawnych”. [więcej…]