W dniach 8-9.03 na naszym Wydziale odbyła się międzynarodowa konferencja Gender in Neo Pagan andNative Faith Movements in Central and Eastern Europe.

środa, 21 października, 2015

W dniach 8-9.03 na naszym Wydziale odbyła się międzynarodowa konferencja Gender in Neo Pagan andNative Faith Movements in Central and Eastern Europe. Organizatorami spotkania byli Scott Simpson z Centrum Studiów Europejskich UJ oraz Anna Olszewska reprezentująca Katedrę Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego AGH. Spotkanie było piątym z serii konferencji poświęconych współczesnym ruchom religijnym, których reprezentanci odwołują się do idei odnowienia wierzeń przedchrześcijańskiej Europy. AGH po raz drugi pełniła rolę gospodarza konferencji. Podczas pierwszych dwóch dni obrady ogniskowały się wokół zagadnień płci w kontekście kultów neopogańskich i rodzimowierczych. Szczególną uwagę zwrócono na religię wicca, której dominantę stanowi swoboda ekspresji kobiecego ciała. Trzeciego dnia zaprezentowano blok referatów poświęconych metodom badań współczesnych ruchów neopogańskich. [więcej…]