Ukazała się książka pod redakcją prof. B. Gąciarz i dr E. Giermanowskiej

piątek, 4 września, 2015

Ukazała się książka pod redakcją prof. B. Gąciarz i dr E. Giermanowskiej (z INSS Uniwersytetu Warszawskiego) pod tytułem „Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza, opinie i doświadczenia pracodawców” (Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie).