spotkanie w ramach współpracy pomiędzy WH AGH a PPTU

środa, 21 października, 2015

W dniach 7-13.05 na naszym Wydziale gościła grupa 9 studentów i dwóch opiekunów z Przyazowskiego Państwowego Technicznego Uniwersytetu w Mariupolu na Ukrainie. Było to 5 spotkanie w ramach współpracy pomiędzy WH AGH a PPTU. Grupa studentów Witalija Zielenowa, Olga Krawczenko, Ełła Łukjanenko, Junna Morozowa, Anna Rumiancewa, Alona Szamowa, Ołeksandra Maluga, Mark Wiedasow i Lilia Sapalowa pod opieką Andrieja Ivashko i Jurija Bondarenko brała udział w wykładach na Naszym Wydziale oraz zwiedzała Kraków i okolicę. Gośćmi opiekowali się: Monika Chorobik, Maciej Jaworski, Magdalena Woźniakowska, Katarzyna Stańczyk, Anna Pawlik, Anatolij Kovalewski, Mateusz Rosół, Miłosz Pawlik, Katarzyna Chromik-Myśliwiec, Arkadiusz Suter, Michał Zając, Andriej Pankiw. Wymianę ze strony polskiej zorganizował i koordynował, jak co roku, mgr Maciej Myśliwiec.