„Sociology at the Crossroads. The 39th World Congress of the International Institute of Sociology”

piątek, 4 września, 2015

Prof. Klaus Mueller wziął udział z referatem w międzynarodowej konferencji „Sociology at the Crossroads. The 39th World Congress of the International Institute of Sociology”; 11-14.06.2009; Erewań, Armenia.