Prof. Tadeusz Gadacz członkiem jury

czwartek, 13 lipca, 2017

Prof. Tadeusz Gadacz został członkiem 5-osobowego międzynarodowego jury przyznającego nagrodę (stypendium) im. Leszka Kołakowskiego (Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Oxford University).