prof. Barbara Gąciarz zaproszona przez Rzecznika Praw Obywatelskich jako gość honorowy

piątek, 4 września, 2015

17.10.2009 prof. Barbara Gąciarz zaproszona przez Rzecznika Praw Obywatelskich jako gość honorowy IX Konwencji Ruchu przeciw Bezradności Społecznej pod hasłem „Przedsiębiorczość Polska” (Warszawa, Pałac Belwederski) wygłosiła referat i kierowała sesją, stanowiącą jeden z elementów przygotowania „Strategii walki z ubóstwem w Polsce. Diagnoza i zadania na lata 2010-2015”.