Nagrody dla naszych studentów

piątek, 4 września, 2015

Nasi studenci doceniani są nie tylko w murach naszej Alma Mater. Niech o tym poświadczą liczne nagrody i stypendia otrzymane przez nich w tym roku. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymali: Paulina Świątek, Karol Kaczorowski i Kamil Łuczaj. Stypendium Sapere Auso przyznawane przez Małopolską Fundację Stypendialną otrzymał Kamil Łuczaj. Nagrody Rektora za wyniki w nauce otrzymali: Kinga Karasek-Kędzior, Katarzyna Harężlak (podwójna), Martyna Kisiała, Patrycja Glewicz, Ewelina Romanek, Kamila Zdebska, Magdalena Tuleta, Albert Leśniak, Karolina Chrzan i Karolina Konieczna. Stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia otrzymały: Barbara Cyrek i Anna Mikulska. Gratulujemy!