Nagroda dla Pawła Rozmusa

środa, 21 października, 2015

Nasz absolwent, mgr Paweł Rozmus, otrzymał II miejsce w VIII edycji „Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską lub doktorską, której tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zawodowym, społecznym lub zdrowotnym OTWARTE DRZWI” organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w kategorii: prace magisterskie z zakresu rehabilitacji społecznej). Nagrodzona praca zatytułowana Niepełnosprawne mass media. Przedsięwzięcia medialne kierowane do osób niepełnosprawnych, jako źródło użytecznych informacji oraz wzorów zachowań, napisana została pod kierunkiem prof. Barbary Gąciarz.