Nagroda dla dra Tomasz Piróga

wtorek, 13 grudnia, 2016

Dnia 13.12.2016 absolwent i pracownik naszego Wydziału dr Tomasz Piróg otrzymał główną nagrodę w XVIII edycji prestiżowego konkursu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepszą pracę doktorską. Wspomniany konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nagrodzona praca nosi tytuł „Instytucjonalizacja dialogu obywatelskiego a jakość polityki społecznej na szczeblu lokalnym w Polsce”, a jej promotorem była prof. Barbara Gąciarz.