Mgr Łukasz Krzyżowski otrzymał stypendium na odbycie wizyty studyjnej w University of Iceland

środa, 21 października, 2015

Mgr Łukasz Krzyżowski otrzymał stypendium na odbycie wizyty studyjnej w University of Iceland oraz follow-up study projektu Opieka transnarodowa i relacje międzygeneracyjne w kulturach migracji. Projekt będzie realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.