Mgr Łukasz Krzyżowski otrzymał stypendium indywidualne z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

piątek, 4 września, 2015

Mgr Łukasz Krzyżowski otrzymał stypendium indywidualne z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego na realizację projektu badawczego „Opieka transnarodowa i relacje międzygeneracyjne w kulturach migracji”. Projekt będzie realizowany we współpracy z University of Iceland. Łukasz Krzyżowski spędzi trzy miesiące (sierpień-październik) w Rejkiawiku, prowadząc badania terenowe wśród polskich migrantów.