Książka Łukasza Krzyżowskiego

piątek, 4 września, 2015

Ukazała się książka mgra Łukasza Krzyżowskiego Między gminą Radgoszcz a resztą Europy. Ku antropologii transmigracji (Kraków: ZW NOMOS).