Konferencja „Wspólny mianownik. O społecznych aspektach nauk”

środa, 21 października, 2015

Dnia 6.06 odbyła się na naszym Wydziale konferencja „Wspólny mianownik. O społecznych aspektach nauk”. Organizatorem było Koło Naukowe Studentów Socjologii. Okazją do organizacji tego wydarzenia była między innymi rocznica dziesięciolecia istnienia KNSS. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny – referenci w większości byli przedstawicelami kół naukowych technicznych wydziałów AGH. Spajającym tematycznie „wspólnym mianownikiem” było zagadnienie społecznych aspektów wiedzy produkowanej przez nauki techniczne. Z kolei następnego dnia, również w ramach obchodów jubileuszu KNSS AGH, studenci mogli wziąć udział w darmowych warsztatach autoprezentacji oraz rozwoju inteligencji finansowej. Za organizację tych wydarzeń odpowiadały Monika Chorobik, Anna Gondek i Jowita Skrzypaszek.