Konferencja naukowa „Society – Culture – Technology at the Dawn of the 21st Century”

piątek, 4 września, 2015

W dniach 21-22.05.2009 na naszym Wydziale odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Society – Culture – Technology at the Dawn of the 21st Century”. Blisko 100 naukowców z całego świata dyskutowało podczas konferencji problemy dotyczące wpływu nowych technologii na dynamikę strukturalnych i kulturowych przeobrażeń społeczeństw współczesnych. Organizatorami konferencji byli: prof. Janusz Mucha (przewodniczący), dr Katarzyna Leszczyńska (sekretarz), dr Anna Olszewska, dr Magdalena Szpunar i lic. Maciej Myśliwiec. Impreza wpisuje się w obchody 90-lecia AGH. [więcej…]