Konferencja naukowa „Mistrzowie podejrzeń: negacja, afirmacja czy przezwyciężenie?”

środa, 21 października, 2015

W dniach 19-20.12 odbyła się na naszym Wydziale ogólnopolska konferencja naukowa „Mistrzowie podejrzeń: negacja, afirmacja czy przezwyciężenie?”, organizowania przez WH AGH oraz Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Tematyka wystąpień i panelu koncentrowała się wokół zagadnienia krytyki religii. Podejmowane były przede wszystkim próby oceny spuścizny filozoficznej Fryderyka Nietzschego, ale obecne były także nawiązania do marksizmu i neomarksistowskich nurtów krytyki społecznej. Kilkoro prelegentów skoncentrowało się na współczesnych propozycjach krytyki religii (Žižek, Dennett, Dawkins, Onfray i inni), pojawił się również wątek krytyki wewnętrznej prowadzonej z pozycji teologii feministycznej, czy teologii Karla Bartha. Za organizację z ramienia WH AGH odpowiadała dr Jowita Guja. [więcej…]