Katarzyna Harężlak i Kamil Łuczaj, studenci I roku SUM na socjologii, wygrali rozpisany przez władze WH konkurs na staż asystencki w następnym roku.

środa, 21 października, 2015

Katarzyna Harężlak i Kamil Łuczaj, studenci I roku SUM na socjologii, wygrali rozpisany przez władze WH konkurs na staż asystencki w następnym roku.