Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies- nowy tom

piątek, 4 września, 2015

Ukazał się tom pisma pod redakcją dr Katarzyny Leszczyńskiej i prof. Zbigniewa Paska „Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies”,  Vol 4/2008 (London: Kempress Ltd.).