Habilitacja dra Tomasza Masłyka

czwartek, 5 marca, 2020

Dnia 28.02 Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Socjologiczne Uniwersytetu Warszawskiego zatwierdziła habilitację dra Tomasza Masłyka. Wysoko ocenione zostały zarówno jego dorobek naukowy jak i książka habilitacyjna („Po pierwsze człowiek. Kapitał społeczny osób niepełnosprawnych w Polsce:, Warszawa: Wydawnictwo Scholar 2019).