dr. Łukaszowi Krzyżowskiemu nagrodzony

środa, 21 października, 2015

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego na swoim posiedzeniu w dniu 29.11.2013 roku na wniosek Komisji Konkursowej przyznał dr. Łukaszowi Krzyżowskiemu nagrodę w konkursie na najlepsze prace doktorskie z dziedziny gerontologii za rozprawę doktorską pt. Opieka transnarodowa i relacje międzygeneracyjne w kulturach migracji. Celem konkursu PTG jest zwrócenie uwagi wyższych uczelni w Polsce na problematykę gerontologiczną oraz wyróżnienie młodych pracowników naukowych zajmujących się tą tematyką. Wręczenie nagrody odbędzie się w dniach 5-6.12.2013 r. w ramach XII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.