Dr Łukasz Krzyżowski i prof. Janusz Mucha zostali wybrani na członków Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018.

środa, 21 października, 2015

Dr Łukasz Krzyżowski i prof. Janusz Mucha zostali wybrani na członków Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018.