Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przyznaniu z dniem 28 września 2015 r. Wydziałowi Humanistycznemu AGH uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie socjologia.

środa, 21 października, 2015

Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przyznaniu z dniem 28 września 2015 r. Wydziałowi Humanistycznemu AGH uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie socjologia.