Kronika

O nas

  • Styczeń
  • W dniu 16.01 roku rozstrzygnięty został Konkurs „Student Roku 2019 Wydziału Humanistycznego”. Zwycięzcami zostali ex aeqo Kamil Motyka, student II roku Socjologii II stopnia, oraz Patryk Janczur, student II roku Informatyki społecznej I stopnia.  
  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego, działająca między innymi w zakresie ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności Państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 16.01 podpisały porozumienie o współpracy. Zawarta umowa będzie skutkować m.in poszerzeniem oferty kształcenia na unikatowym kierunku studiów w AGH, jakim są Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce.
  • Luty
  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego podpisały porozumienie o współpracy badawczej i dydaktycznej w ramach naszego nowego kierunku: Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce. W uroczystości wzięli udział prof. Jerzy Lis, Prorektor ds. Współpracy, prof. Barbara Gąciarz, Dziekan Wydziału Humanistycznego oraz dr Ewa Migaczewska, Prodziekan WH ds. Kształcenia.
  • Dziekan Wydziału Humanistycznego AGH prof. Barbara Gąciarz, została po raz kolejny wybrana Przewodniczącą Kapituły prestiżowego konkursu „Kraków bez barier” 2019 organizowanego przez Urząd Miasta Krakowa.
  • Dnia 28.02 Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Socjologiczne Uniwersytetu Warszawskiego zatwierdziła habilitację dra Tomasza Masłyka. Wysoko ocenione zostały zarówno jego dorobek naukowy jak i książka habilitacyjna („Po pierwsze człowiek. Kapitał społeczny osób niepełnosprawnych w Polsce:, Warszawa: Wydawnictwo Scholar 2019).