Kronika

O nas

 • Styczeń
 • Dnia 8.01 Centralna Komisja ds Stopni i Tytułów Naukowych przegłosowała pozytywnie wniosek WH o przyznanie nam uprawnień do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie Kulturoznawstwo. Otworzyło to nam drogę do zorganizowania szkoły doktorskiej, na której nasi absolwenci studiów II stopnia i wszyscy zainteresowani współpracą naukową z WH będą mogli podjąć studia III stopnia w tej dyscyplinie.  
 • W dniu 10.01 roku rozstrzygnięty został Konkurs „Student Roku 2018 Wydziału Humanistycznego”. Zwycięzcą został Sebastian Medoń (student Socjologii). Drugie miejsce zajął Paweł Mirowski (student Kulturoznawstwa).  
 • Dnia 24.01 w Klubie Profesora AGH odbył się zorganizowany przez studentów Kulturoznawstwa WH wernisaż, którego tematem były szeroko pojęte FORMY. Organizatorzy starali się odpowiedzieć na pytanie czym jest szablon i jak możemy go rozumieć. Prezentowane były fotografie oraz prace z dziedziny malarstwa i mody. Wystawie towarzyszył muzyczny występ artystyczny wykonany przez studentkę tego kierunku. 
 • Dnia 28.01 odbył się na naszym Wydziale wykład stypendystki UNESCO, Pani Francoise Xaviere Kpecehwe DOGBENAGNON, zatytułowany „Presentation of BENIN: Contribution of e-commerce on social and economic development”.
 • Student II roku Socjologii WH, Mateusz Krzyszkowski, został laureatem konkursu „STALe przełamując bariery”, uzyskując stypendium ufundowane przez ArcelorMittal Poland S.A. Mateusz Krzyszkowski jest m.in. współzałożycielem oraz członkiem Zarządu Fundacji na rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej NIE WIDZĄC PRZESZKÓD, działaczem i promotorem aktywizacji sportowej dzieci i dorosłych z dysfunkcją narządu wzroku, reprezentantem Krakowa w zawodach międzynarodowych w barwach Klubu Tyniecka NWP Kraków,  graczem Reprezentacji Polski w  Blind Football, działaczem Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych AGH.
 • Luty
 • W dniach 9-10.02 na naszym Wydziale odbyła się współorganizowana przez Wydział Humanistyczny AGH i Ośrodek Badawczy Facta Ficta w Krakowie konferencja Wiedza i mądrość w kulturze. Od encyklopedii przez wikinomię po smart mobs. W Komitecie Organizacyjnym konferencji z ramienia naszego Wydziału zasiadali prof. Zbigniew Pasek i dr Krzysztof M. Maj.
 • Marzec
 • Od nowego semestru pracę na naszym Wydziale rozpoczęło dwóch nowych pracowników naukowo-dydaktycznych – dr hab. Łukasz Afeltowicz (Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej) i dr Krzysztof M. Maj (Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii).
 • W 20. Jubileuszowym Konkursie na najlepszą pracę magisterską DIAMENTY AGH nasza absolwentka socjologii, mgr Elżbieta Murias, otrzymała dwa wyróżnienia, w tym jedno specjalne. Gala Konkursu odbyła się w dniu 15.03.2019 roku.
 • W dniu 20.03 odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu “Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”. Jej organizatorami były nasz Wydział oraz Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. i Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego. Z ramienia Wydziału za organizację odpowiadał dr Rafał Olszowski; info.
 • W dniach 21-22.03 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kulturowe oblicza technologii”, która organizowana była przez nasz Wydział. Celem wydarzenia było udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Jakie jest/będzie bowiem jej miejsce w przestrzeni wirtualnej i kreowanej przez nowe media? W jaki sposób rozwój technologii wpłynie na odbiór tradycyjnych for m kulturowej ekspresji? Jakie jest miejsce pamięci kulturowej w epoce big data? Czy sztuczna inteligencja może tworzyć kulturę? I czy w tym kontekście kultura w ogóle jest jeszcze potrzebna? A jeśli tak, to jaka? Z ramienia Wydziału za organizację odpowiadały prof. Izabela Trzcińska i dr Jowita Guja, jednak duży wkład w organizację konferencji mieli też studenci III roku Kulturoznawstwa na WH AGH. Obrady odbywały się w Willi Decjusza. info.
 • W dniach 30-31.03 odbyła się interdyscyplinarna, ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura najnowsza – przegląd bieżących tendencji w literaturze, sztuce i filozofii”, organizowana przez Koło Naukowe Studentów Socjologii AGH, Kulturoznawcze Koło Naukowe AGH, redakcja Amor Fati – czasopismo oraz Fundacja “dzień dobry! kolektyw kultury”. W skład Komitetu Organizacyjnego z ramienia naszego Wydziału weszli studenci: Lidia Knapek, Agata Krzeszowska, lic. Sebastian Medoń, Karolina Pach.
 • Kwiecień
 • Dnia 1.04 odbył się na naszym Wydziale wernisaż prac plastycznych Piotra Schneidera pt. „Natura rzeczy”.
 • Dnia 12.04 odbył się Dzień Otwarty AGH. Nasz Wydział przygotował bogatą ofertę. Kandydaci na studia mogli wziąć udział w wykładzie dr Jowity Guji oraz w wielu warsztatach (eyetracking, VR, user-centred design, programowanie robotów edukacyjnych, design thinking). Mogli też wziąć udział w konkursie na dzieło sztuki VR. Można też było porozmawiać z członkami wydziałowych kół naukowych. Za organizację wydarzenia odpowiedzialny był Zespół ds. Promocji WH.
 • Dnia 14.04 odbyła się konferencja Ciemna Strona UX #5: Artificial Reality, zorganizowana przez nasze koło naukowe – Itberries.
 • Dnia 16.04 miał miejsce na naszym Wydziale wernisaż „Rysunek” studentów Pracowni Rysunku Wieczornego na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, który oficjalnie zainaugurował współpracę między naszym Wydziałem a Wydziałem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.
 • Maj
 • Na naszym Wydziale otwarta została Pracownia EduVRlab. Celem tworzącego ją zespołu jest prowadzenie zajęć, warsztatów i pokazów z wykorzystaniem sprzętu i aplikacji VR (HTC Vive, Vive Pro, Oculus Rift). Pomysłodawcami pracowni są dr Magdalena Igras-Cybulska i Artur Cybulski. W skład Zespołu wchodzą również m.in. dr Dorota Żuchowska-Skina, dr Jowita Guja, dr Grzegorz Ptaszek, mgr Damian Gałuszka.
 • Dnia 16.05 Rada Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego zatwierdziła habilitację dr Jowity Guji. Wysoko ocenione zostały zarówno jej dorobek naukowy jak i książka habilitacyjna („Soteriologia ateizmu jako nowa antropologia”, Kraków: Libron 2018).
 • W dniach 16-17.05 odbyła się na naszym Wydziale konferencja naukowa „Co Bóg mówi o seksie? Erotyzm w dyskursach religijnych”. Współorganizatorem był Ośrodek Badawczy Facta Ficta. W Komitecie Organizacyjnym z ramienia WH zasiedli: prof. Katarzyna Skowronek, prof. Zbigniew Pasek i dr Krzysztof M. Maj. Szczegóły tutaj: http://cbmos.agh.edu.pl
 • Dnia 24.05 odbyło się na naszym Wydziale seminarium naukowe „Fantastyka ezoteryczna” współorganizowane nasz Wydział, Polskie Stowarzyszenie Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem, Katedrę Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości Uniwersytetu Gdańskiego.  
 • W dniu 27.05 odbył się na naszym Wydziale wykład otwarty dr hab. Sebastiana Kołodziejczyka pt. „Uchwycić nieuchwytne: intuicja a poznawczy dostęp do świata abstrakcji”. Sebastian Tomasz Kołodziejczyk, dr hab. nauk humanistycznych w zakresie filozofii, nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 01 października 2017 roku Przewodniczący Rady NAWA. Od 2002 roku zatrudniony w Instytucie Filozofii UJ. Kierownik Zakładu Ontologii IF UJ oraz koordynator Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme. Opublikował kilka książek oraz kilkadziesiąt artykułów (m.in. Granice pojęciowe metafizyki (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, dwa wydania), Członek zarządów towarzystw naukowych: Central European Society for Philosophy of Religion, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego oraz członek i tutor w ramach Collegium Invisibile oraz Akademii Artes Liberales. Laureat wielu nagród i stypendiów, w tym między innymi Funduszu im. Stanisława Estreichera UJ, Funduszu im. Adama Krzyżanowskiego UJ, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Tygodnika “Polityka”.
 • Dnia 28.05 odbyła się konferencja Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU pt. „Społeczeństwo obywatelskie, społeczności lokalne w sytuacjach katastrof naturalnych – diagnozy, praktyki i rekomendacje”. Konferencja organizowana była przez Komisję Zagrożeń Cywilizacyjnych Polskiej Akademii Umiejętności, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej i Sekcję Społeczeństwa Obywatelskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Poświęcona była społecznym i kulturowym badaniom kryzysów naturalnych (natural disasters). W Komitecie Organizacyjnym z ramienia naszego Wydziału zasiadał prof. Dariusz Wojakowski.
 • Dnia 28.05 nasi studenci, Aktywni Humaniści (uczestnicy fakultetu „Humanist(y)ka w działaniu”), zorganizowali w ramach zajęć akcję „Spacer dla Ziemi!”, która odbyła się w Parku Krakowskim. Wydarzenie miało na celu wrócenie uwagi na szkodliwe nawyki, które przyczyniają się do niszczenia środowiska naturalnego.
 • Czerwiec
 • W dniach 1-2.06 odbyła się na naszym Wydziale konferencja naukowa „Nostalgia, retromania, hauntologia. Konteksty kulturowe, medialne i społeczne”. Organizowana była przez redakcję Amor Fati, Koło Naukowe Studentów Socjologii oraz Fundację „dzień dobry! kolektyw kultury”. W Komitecie Organizacyjnym znajdowali się między innymi Karolina Pach i mgr Rafał Sowiński.  
 • Dnia 8.06 odbyło się w Warszawie Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, podczas którego ogłoszony werdykty i rozdano najważniejsze w Polsce nagrody przyznawane przez środowisko socjologiczne. Dwie z nich przypadły absolwentkom naszego Wydziału! Nagrodę im. Stanisława Ossowskiego za rok 2018 za najlepszą książkę otrzymała dr Katarzyna Suwada za książkę pt. „Men, Fathering and the Gender Trap. Sweden and Poland Compared” (Palgrave Macmillan 2017). Książka jest oparta na pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. Janusza Muchy. Nagrodę im. Floriana Znanieckiego II stopnia za rok 2018 otrzymała mgr Elżbieta Murias za pracę magisterską pt. „Życie po raku – analiza doświadczeń osób, które uzyskały remisję nowotworu złośliwego”, napisaną pod kierunkiem prof. Janusza Muchy.
 • Lipiec
 • W dniach 24.06-11.07 miała miejsce dwunasta edycja organizowanej przez Wydział Humanistyczny Szkoły Letniej dla studentów z Instituto Technologico y des Studios Superiores de Monterrey, Campus Queretaro w Meksyku. Tematy tegorocznych kursów zorganizowanych przez Wydział Humanistyczny to: Globalization and Its Threats oraz Arts and Humanities. Opiekunami studentów ze strony meksykańskiej byli  Luis Manuel Pacheco Muñoz oraz Rosa Margarita Sierra Gómez.
 • Dnia 12.07 Rada Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zatwierdziła habilitację dra Grzegorza Ptaszka. Wysoko ocenione zostały zarówno jego dorobek naukowy jak i książka habilitacyjna („Edukacja medialna 3.0”, Kraków: WUJ 2019).  
 • Październik
 • Ruszył na naszym Wydziale kolejny – czwarty już – kierunek studiów I stopnia – Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce. Nasz Wydział prowadzi go wspólnie z Wydziałem Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.
 • Wystartowały na naszym Wydziale studia II stopnia z Informatyki Społecznej.
 • Swoją działalność na naszym Wydziale rozpoczęły dwie Rady Dyscyplin – nowe ciała powołane do życia na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018. Przewodniczącą Rady Dyscypliny Nauki socjologiczne została dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH, zaś zastępcą przewodniczącej dr hab. Jacek Gądecki. Przewodniczącym Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii został prof. Zbigniew Pasek, zaś zastępczynią przewodniczącego prof. Katarzyna Skowronek.
 • Dnia 18.10 nasz Wydział obchodził uroczyste osiemnastolecie swojego istnienia (połączone z obchodami stulecia istnienia AGH). Z tej okazji zorganizowany został pierwszy Zjazd Absolwentów Wydziału Humanistycznego AGH. W programie były wystąpienia władz WH i AGH, wernisaż prac fotograficznych, koncerty, panel dyskusyjny i spotkanie pracowników z absolwentami poza murami uczelni.
 • Władze AGH podpisały porozumienie o współpracy z Komendą Główną Żandarmerii Wojskowej, która została oficjalnym partnerem naszego nowego kierunku – Nowoczesnych Technologii w Kryminalistyce. Współpraca będzie obejmować swoim zakresem dydaktykę, bazę szkoleniową, praktyki, staże czy konferencje.
 • Listopad
 • W dniach 19-20.11 odbył się w Krakowie Open Eyes Economy Summit 2019, którego współorganizatorem była Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, a nasz Wydział – jednym z koordynatorów. Głównym wkładem WH były następujące punkty programu. Sesja „Aplikacje wartości – czy technologia sprzyją więziom społecznym?” prowadzona przez prof. Barbarę Gąciarz, Dziekan WH AGH (19.11, wtorek, godz. 15:50-17:20). Sesja „Od ubóstwa energetycznego do rozproszenia energii elektrycznej i koncentracji energii społecznej. Jakie zmiany w społecznościach lokalnych wymusi zmiana klimatu?” prowadzona przez prof. Jacka Gądeckiego (20.11, środa, godz. 15:00-16:30). Udział dr Ewy Migaczewskiej, Prodziekan ds. Kształcenia WH AGH, w sesji „Jak firmy mogą zmieniać edukację? Alternatywne narzędzia kształtowania kompetencji” (20.11, środa, godz. 12:50-14:10). Strefa eduVR i kącik dziecięcy z robotami do programowania organizowane przez nasze wydziałowe Laboratorium Eduvrlab (prof. Jowita Guja, prof. Grzegorz Ptaszek, dr Maria Stojkow, dr Dorota Żuchowska-Skiba, mgr Damian Gałuszka). Duży wkład koncepcyjny wniósł też dr Marcin Zwierżdżyński.
 • W dniu 26.11 doc. Viktor Savka (stypendysta Fundacji im. Wyhowskiego) wygłosił na zebraniu Katedry Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej WH AGH referat zatytułowany „Instytucje społeczne jako systemy dynamiczne”. Doc. Savka jest kierownikiem Sekcji Socjologii w Katedrze Socjologii i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Narodowego Politechnika Lwowskiej.  
 • W dniu 14.11 odbył się na naszym Wydziale wykład dra Łukasza Czarneckiego (pracownik National Autonomous University of Mexico, visiting fellow na Shanghai University) pt. „Czy istnieje teoria i metodologia Globalnego Południa?”. Współorganizatorem wydarzenia był Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
 • Grudzień
 • Dnia 3.12 na Wydziale Humanistycznym odbył się Maraton Pisania Listów zorganizowany przez grupę lokalną Amnesty International Kraków. Jest to coroczna akcja, podczas której na całym świecie są wysyłane listy, wstawiające się za więźniami sumienia. Inicjatorami akcji byli studenci naszego Wydziału.