Kronika

O nas

 • Styczeń
 • Dnia 29.01 odbył się na naszym Wydziale wykład otwarty prof. Katarzyny Szwedziak pt. „Smak herbaty i kaczka po pekińsku, czyli o kulturowych aspektach jedzenia”. Wykładowi towarzyszyła ceremonia parzenia i degustacji herbaty przygotowana przez wolontariuszki z Chin. Prof. Katarzyna Szwedziak jest doktorem habilitowanym nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności inżynieria przemysłu rolno–spożywczego, profesorem Politechniki Opolskiej, Dziekanem Wydziału Inżynierii Systemów Technicznych Politechniki Opolskiej, pracownikiem Katedry Inżynierii Biosystemów.
 • Luty
 • W XIX Edycji Konkursu Diamenty AGH wyróżnione zostały dwie prace magisterskie Absolwentek Wydziału Humanistycznego: Pani Magdaleny Mielewskiej – praca pt. „Techniki perswazyjne w zewnętrznych reklamach społecznych. Analiza przekazów reklamowych zniechęcających do niepożądanych działań społecznych”, napisana pod kierunkiem Pani dr hab. Katarzyny Leszczyńskiej oraz praca Pani Klaudii Piskorz, zatytułowana „Więcej niż człowiek? Postawy wobec udoskonalania człowieka za pomocą technologii”, napisana pod kierunkiem Pana dr hab. Leszka Porębskiego.
 • Rozstrzygnięty został konkurs Student Roku 2017 Wydziału Humanistycznego. Zwyciężyła Edyta Tobiasiewicz (studentka socjologii). Drugie miejsce zajął Sebastian Medoń (socjologia), trzecie – Monika Ziemianin (socjologia).
 • Nasz Wydział podpisał porozumienie o współpracy z XLI Liceum Ogólnokształcącym im. Księdza Jana Twardowskiego w Krakowie.
 • Marzec
 • W dniu 15.03 w budynku naszego Wydziału odbyła się wystawa Artistic Research and Sound Installation, prezentująca prace studentów WH przygotowane pod opieką Prof. Guido Kramanna z Brandenburg University of Applied Sciences.
 • Dnia 26.03 odbył się na naszym Wydziale wykład stypendysty UNESCO, Pana Williama Younga, zatytułowany „The Influence of Religion on Public Awareness of Environmental Issues in Europe and the Pacific; a Comparative Study of the Catholic Christian Churches in Poland and Fiji”.
 • W dniu 15.03 w budynku naszego Wydziału odbyła się wystawa Artistic Research and Sound Installation, prezentująca prace studentów WH przygotowane pod opieką Prof. Guido Kramanna z Brandenburg University of Applied Sciences.
 • Kwiecień
 • Dnia 13.04 odbył się na AGH coroczny Dzień Otwarty dla kandydatów na studia. Nasz Wydział przygotował na tę okazję bogatą ofertę atrakcji. Prof. Izabela Trzcińska wygłosiła wykład na temat robota jako bohatera kulturowego, studenci prowadzili warsztaty z Design Thinking, User-Centered Design i z Eye-Trackingu, zaś Artur Cybulski prowadził warsztaty z użyciem VR. Główną atrakcją był w tym roku Escape Room na motywach serialu „Stranger Things”, przygotowany na tę okazję specjalnie przez studentów i pracowników naszego Wydziału. Pomysłodawczyniami były studentki I roku SUM na Socjologii: Magda Bąk, Jagoda Czerwiec i Oleksandra Ptychkina. Z ramienia Wydziału za organizację odpowiadali dr Jowita Guja, dr Maria Stojkow i dr Radosław Tyrała.
 • W dniu 16.04 odbył się wykład prof. Feng Chen, badaczki z Arts and Media College, Sichuan Agricultural University, wizytującej na naszym Wydziale w roku akademickim 2017/18,  zatytułowany „The Development of New Media in China”.
 • Maj
 • W dniu 10.05 Oleksandra Ptychkina, studentka I roku SUM Socjologii na naszym Wydziale, zajęła II miejsce w konkursie Sekcji Humanistycznej 55. Konferencji Kół Naukowych AGH, prezentując referat pt. „Od młodzieńca do wojownika. Konstruowanie wzorów dojrzałej męskości w treściach bajek ludowych”.
 • Dnia 14.05 odbył się na naszym Wydziale, w ramach zebrań naukowych Katedry Politologii i Historii Najnowszej, wykład otwarty prof. Ewgena Sinkewycza z Narodowego Uniwersytetu w Mikołajowie, na Ukrainie. Tytuł wystąpienia: „Ukraina a Rosja. Główne wyzwania”.
 • Dnia 15.05 odbył się wykład prof. Feng Chen, badaczki z Arts and Media College, Sichuan Agricultural University, wizytującej na naszym Wydziale w roku akademickim 2017/18, zatytułowany „Animated Films in China”.
 • Dnia 25.05 odbyła się na naszym Wydziale Akademia Liderów Kultury AGH. Był to cykl szkoleń, prowadzonych przez nasze studentki – Agnieszkę Karolczyk, Karolinę Wójtowicz, Martę Szymkowiak i Paulinę Kalisz. Nad całością czuwała prof. Izabela Trzcińska.
 • Czerwiec
 • W dniach 18.06 – 12.07 odbyła się jedenasta już edycja organizowanej przez Wydział Humanistyczny Szkoły Letniej dla studentów z Instituto Technologico y des Studios Superiores de Monterrey, Campus Queretaro w Meksyku. Tematy tegorocznych kursów zorganizowanych przez Wydział Humanistyczny to: Globalization and Its Threats oraz Arts and Humanities. Opiekunami szkoły ze strony meksykańskiej byli Alejandra Lobato Quesada oraz Luis Manuel Pacheco Muñoz.
 • W dniach 9-10.06 odbyła się na naszym Wydziale Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ars epistolandi. Listy dawniej i dziś”. Konferencja była organizowana przez nasz Wydział i Ośrodek Badawczy Facta Ficta. Członkiem Komitetu Organizacyjnego był prof. Zbigniew Pasek.
 • Wrzesień
 • W dniach 20-21.09 odbyła się na naszym Wydziale II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TechSpo’18: Władza algorytmów?. Konferencja ta jest cyklicznym forum debaty wokół najbardziej aktualnych i istotnych zjawisk społeczno-kulturowych związanych z rozwojem nowych technologii. W ramach konferencji odbyły się 4 wykłady plenarne, 70 referatów, 2 panele dyskusyjne i 6 warsztatów z udziałem czołowych polskich specjalistów akademickich i biznesowych. W Komitecie Organizacyjnym z ramienia WH znaleźli się: dr Dorota Żuchowska-Skiba (przewodnicząca w zakresie nauk społecznych), dr inż. Magdalena Igras-Cybulska (przewodnicząca w zakresie nauk technicznych), mgr Damian Gałuszka (wiceprzewodniczący), dr Grzegorz Ptaszek, dr Seweryn Rudnicki, dr Maria Stojkow, dr Marzena Mamak-Zdanecka, dr Anna Olszewska, dr Radosław Tyrała, Wojciech Kobylański, Artur Cybulski, Magdalena Żmudzka, Agnieszka Karolczyk, Magda Bąk, Jagoda Czerwiec.
 • W dniach 10-21.09.2018 na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie odbywała się IV edycja międzynarodowej szkoły letniej  „Polnische Kultur und Gesellschaft – ein Startpaket”.  W jej ramach uczestnicy odbyli 30 godziny kurs na temat polskiej kultury i społeczeństwa oraz uczestniczyli w bogatym programie kulturalnym towarzyszącym zajęciom dydaktycznym. Uczestnikami szkoły byli studenci i studentki z różnych ośrodków akademickich w Niemczech. Szkoła finansowana była przez DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst.
 • Październik
 • Dnia 4.10 – w ramach Uczelnianej Inauguracji nowego roku akademickiego – odbyła się pierwsza publiczna prezentacja interaktywnej rzeźby Senster. Senster to słynna rzeźba cybernetyczna z lat 60. XX wieku, autorstwa Edwarda Ihnatowicza, uznawana był do niedawna za jedno z zaginionych założycielskich dzieł sztuki nowych mediów. Projekt koordynowany jest przez Wydział Humanistyczny AGH przy współpracy z dwoma innymi wydziałami AGH (Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej), a także Wydziałem Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i firmami, które wsparły odbudowę. Podczas prezentacji obecni byli m.in. przedstawiciele władz AGH oraz syn Edwarda Ihnatowicza. Kuratorem Senstera była dr Anna Olszewska.
 • Listopad
 • Dnia 22.11 odbyła się konferencja naukowa “Dynamika przemian w gospodarce i finansach. Instytucje i procesy” Organizatorami wydarzenia były nasz Wydział i Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Krakowie.
 • Grudzień
 • Dnia 6.12 odbyła się Sekcja Społeczna 59. Studenckiej Konferencji Naukowej Pionu Górniczego AGH. W tym roku studenci naszego Wydziału startowali wspólnie ze studentami z Wydziału Zarządzania AGH. Wyróżnienia otrzymali Agata Rogowska (Kulturoznawstwo) i Sebastian Medoń (Socjologia). Ponadto Sebastian Medoń zdobył nagrodę publiczności.
 • Dnia 14.12 odbyła się na naszym Wydziale konferencja naukowa „Ezoteryzm i popkultura – w kłączu wzajemnych inspiracji”. Organizatorami były Wydział Humanistyczny AGH i Polskie Stowarzyszenie Badań Nad Zachodnim Ezoteryzmem. Głównym celem konferencji było podjęcie refleksji nad miejscem ezoteryzmu w obrębie kultury popularnej, jak również nad motywami popkulturowymi odnajdywanymi w tradycjach ezoterycznych. W skład Komitetu Naukowego Konferencji weszli: prof. dr hab. Katarzyna Skowronek, prof. AGH dr hab. Izabela Trzcińska i prof. dr hab. Zbigniew Pasek.