Kronika

O nas

 • Styczeń
 • Dnia 30.01 odbył się na naszym Wydziale wykład stypendystki CENTRUM AGH UNESCO, Pani Umulkher Ali Abdillahiz, zatytułowany „Socioeconomic and Foreign Direct Investment Nexus: Evidence from Kenya”.
 • Marzec
 • Rozstrzygnięty został konkurs Najlepszy Student Wydziału Humanistycznego – edycja 2016. Zwyciężyła p. Elżbieta Murias (studentka socjologii).
 • Dnia 7.03 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż Madaleny Igras-Cybulskiej, naszej nowej asystentki, prowadzącej zajęcia na kierunku Informatyka Społeczna. Tytuł pracy: „Analyisis of Non-Linguistic Content of Speech Signals”, promotor: prof. dr hab. inż. Mariusz Ziółko AGH. Praca została obroniona z wyróżnieniem.
 • W dniach 9-10.03 odbyła się na naszym Wydziale Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Dziedzictwo Reformacji. Wymiar społeczno-kulturowy”. Wydarzenie organizowane było przez Katedrę Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego AGH oraz Katedrę Socjologii Religii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był prof. Zbigniew Pasek [więcej…]  
 • Dnia 27.03 odbył się na naszym Wydziale wykład otwarty prof. Reinholda Sackmanna pt. „How to Strengthen Elite and How to Break Elite Power. Interdependence of Mechanism of Elite Formation in Education Systems”. Prof. Sackmann jest kierownikiem Katedry Analizy Struktur Społecznych Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle (Niemcy). Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu socjologii edukacji, demografii, socjologii miasta i socjologii polityki.
 • Kwiecień
 • Nasz Wydział nawiązał współpracę przy studiach podyplomowych Talent Management in Tech Companies z firmą Sedlak & Sedlak – najstarszą polską firmą z branży HR. W ramach współpracy nasi studenci i wykładowcy otrzymują dostęp do raportów i analiz przygotowanych przez firmę dla branży IT, a w przyszłości będą mogli szkolić się w analizie danych HR pod okiem eksperta z Sedlak & Sedlak.
 • Nasz Wydział nawiązał współpracę z Narodowym Starym Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Studenci WH AGH stają się uczestnikami interaktywnej edukacji teatralnej – zobaczą spektakle oraz wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez pracowników Teatru i MICET, co pozwoli im zdobyć wiedzę i doświadczenie z zakresu projektowania relacji między nowymi technologiami a sztuką.
 • Dnia 24.04, w ramach cyklu „Znani, uznani i zaprzyjaźnieni”, odbyło się na naszym Wydziale zebranie naukowe, na którym gościem był dr hab Jan Sowa, materialistyczno-dialektyczny teoretyk i badacz społeczny; studiował polonistykę, filozofię i psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Université Paris 8 w Saint-Denis; doktor socjologii, habilitował się z kulturoznawstwa; prowadził badania i wykładał na uczelniach w Polsce i za granicą (ostatnio m.in. na Uniwersytecie São Paulo w Brazylii oraz na Uniwersytecie Warszawskim); współtwórca wydawnictwa Ha!art oraz Spółdzielni Goldex Poldex; pracował też jako dziennikarz w Polskim Radiu i kurator w galerii Bunkier Sztuki w Krakowie; członek Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk, związany z Wolnym Uniwersytetem Warszawy. Pan Profesor wygłosił referat pod tytułem „Czy Europa Wschodnia istnieje? O historycznych podziałach kontynentu europejskiego i ich znaczeniu w epoce globalnej demodernizacji”.
 • Maj
 • W dniach 18-19.05 odbyła się na naszym Wydziale Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Obraz choroby w dyskursie kulturowym”. Konferencja miała bardzo interdyscyplinarny charakter – udział w niej brali przedstawiciele takich nauk jak kulturoznawstwo, socjologia, filozofia, nauki o sztuce, medioznawstwo, psychologia, a także nauk medycznych. Przewodniczącą komitetu organizacyjnego była dr Anna Małecka. Za organizację odpowiedzialni byli również prof. Jacek Dębicki i p. Elżbieta Murias [więcej…]
 • Dnia 26.05 na naszym Wydziale odbyło się seminarium naukowe „Tradycje ezoteryczne”. WH AGH był jednym z jego współorganizatorów obok Polskiego Stowarzyszenia Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem, Instytutem Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Katedry Porównawczej Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Było to już czwarte spotkanie z tego cyklu. Jego tematem była geneza, rozwój oraz funkcjonowanie szeroko rozumianych tradycji ezoterycznych. Z ramienia WH za organizację odpowiadała prof. Izabela Trzcińska.
 • Czerwiec
 • W dniach 2-4.06 odbyła się na naszym Wydziale trzecia edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dyskursy gier wideo”. Jej organizatorami byli WH AGH oraz Ośrodek Badawczy Facta Ficta [więcej…]
 • Absolwent Socjologii na naszym Wydziale mgr Damian Gałuszka otrzymał Nagrodę im. Floriana Znanieckiego I stopnia za pracę magisterską pt. „Gry wideo a problemy wychowawcze współczesnej rodziny – socjologiczna analiza potrzeb i oczekiwań wybranych rodzin wobec wiedzy i doświadczeń ekspertów z zakresu edukacji medialnej” napisaną pod kierunkiem prof. Janusza Muchy. Nagroda została przyznana 10 czerwca podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w Warszawie.
 • Dr Łukasz Krzyżowski został członkiem Redakcji „Studiów Socjologicznych” na kadencję 2017-2021.
 • Dnia 28.06 Rada Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego zatwierdziła habilitację dr Katarzyny Leszczyńskiej. Wysoko ocenione zostały zarówno jej dorobek naukowy jak i książka habilitacyjna („Płeć w instytucje uwikłana” Warszawa: SCHOLAR 2016).
 • Lipiec
 • Prof. Tadeusz Gadacz został członkiem 5-osobowego międzynarodowego jury przyznającego nagrodę (stypendium) im. Leszka Kołakowskiego (Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Oxford University).
 • Prof. Tadeusz Gadacz został recenzentem w procesie konkursowym za publikację naukową do Nagrody im. Bronisława Geremka (Kolegium Europejskie w Natolinie).
 • Nasz Wydział nawiązał współpracę z Allani, jedną z najprężniej rozwijających się platform e-commerce w branży Fashion, od 2015 roku stanowiącej część Grupy Wirtualna Polska. W ramach współpracy studenci naszego Wydziału będą mogli wziąć udział w miesięcznych stażach w różnych działach firmy, zaś najlepszym stażystom Allani zaproponuje stałą współpracę.
 • W dniach 19.06 – 15.07 odbyła się dziesiąta już edycja Szkoły Letniej dla studentów z Instituto Technologico y des Studios Superiores de Monterrey, Campus Queretaro w Meksyku. Tematem tegorocznego kursu była Globalization and Its Threats. Opiekunką szkoły ze strony meksykańskiej była MC Yuriria Perez Vigueras.
 • Sierpień
 • W dniach 29.08-1.09 odbyła się – organizowana cyklicznie co dwa lata – konferencja European Sociological Association. 13-ta konferencja ESA dotyczyła niezwykle aktualnych problemów, co widoczne było w jej tytule: (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities. Aktywny udział wzięło w niej ponad trzy tysiące socjologów i socjolożek z całego świata. W pracach i obradach różnych grup tematycznych uczestniczyli również członkowie i członkinie naszego Wydziału: prof. Janusz Mucha, prof. Maria Nawojczyk, dr hab. Jacek Gądecki, dr hab. Katarzyna Leszczyńska, dr Łukasz Krzyżowski, dr Seweryn Rudnicki, dr Radosław Tyrała.
 • Wrzesień
 • Dr Łukasz Krzyżowski został wybrany do grona 15 finalistów w 17-tej edycji konkursu o Nagrody Naukowe Tygodnika „POLITYKA”. Jest to jeden z najważniejszych i najbardziej prestiżowych konkursów naukowych w Polsce. O miejsce w finale walczyło kilkuset młodych naukowców.
 • W dniach 04-15.09.2017 odbyła się na naszym Wydziale III edycja międzynarodowej szkoły letniej „Polnische Kultur und Gesellschaft – ein Startpaket”. Szkoła finansowana była z programu DAAD „Go East- Sommer – und Winterschulenschulen 2017”. Uczestnikami szkoły byli niemieccy studenci i studentki z Uniwersytetów w Dortmundzie, Lipsku, Wuppertalu, Lüneburgu, Bonn, Augsburgu, Passau, Jenie i Hoschchule Hof. Opiekunką szkoły była dr Magdalena Parus.
 • Dr hab. Katarzyna Skowronek, prof. AGH otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych od Prezydenta RP.
 • Październik
 • Dr Łukasz Krzyżowski został jednym z 73 laureatów konkursu, zorganizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Mobilność Plus”. Podczas realizacji grantu spędzi 12 miesięcy na The University of Western Australia.
 • Nasz Wydział podpisał umowę o współpracy z Wydziałem Architektury Wnętrz ASP w Krakowie. W jej ramach Wydział Architektury Wnętrz ASP i Wydział Humanistyczny AGH podejmą współpracę w zakresie prowadzenia badań naukowych, kształcenia oraz rozwijania kontaktów akademickich pomiędzy studentami, nauczycielami akademickimi oraz pracownikami naukowymi.
 • Dr Łukasz Krzyżowski został jednym z pięciu laureatów 17-tej edycji konkursu o Nagrody Naukowe Tygodnika „POLITYKA”. Jest to jeden z najważniejszych i najbardziej prestiżowych konkursów naukowych w Polsce. O tytuł laureata walczyło kilkuset młodych naukowców.
 • W dniach 19-20.10 odbyła się na naszym Wydziale ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka „Emocje Robotów w narracjach kultury i technologii”. Organizatorami były Wydział Humanistyczny AGH, SKNF Bozon, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Kulturoznawcze Koło Naukowe AGH oraz Ośrodek Badawczy Facta Ficta. Oprócz wystąpień wielu wybitnych specjalistów w trakcie konferencji miały również miejsce spotkania z autorami literatury science-fiction, wystawa interaktywna oraz warsztaty coachingowe. Za organizację wydarzenia odpowiadała prof. Izabela Trzcińska.
 • Listopad
 • Dnia 27.11, w ramach cyklu „Znani, uznani i zaprzyjaźnieni”, odbyło się na naszym Wydziale zebranie naukowe, na którym gościem był dr hab Tomasz Majewski, prof. UJ; pracownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki UJ; kulturoznawca i filmoznawca; od 2017 roku przewodniczący Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego; autor książki „Dialektyczne feerie. Szkoła frankfurcka i kultura popularna” (2011); redaktor tomów: „Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna” (2009), „Pamięć Shoah” (2009) i „Memory of the Shoah. Cultural Representations and Commemorative Pratices” (2010); laureat nagrody „Literatury na świecie” w kategorii „Nowy głos” za rok 2011.. Pan Profesor wygłosił referat pod tytułem „Migracje intelektualne, uniwersalizm teorii i >>geografia wiedzy<<„.
 • W dniach 23-14.11 odbyła się na naszym Wydziale międzynarodowa konferencja „Pokręcone Sny Historii. Propaganda, Ideologia i Animacja z Perspektywy V4”. Była ona jednym z wydarzeń towarzyszących Festiwalowi Etiuda&Anima. W ramach konferencji odbyły się również pokazy filmowe, wystawa plakatów propagandowych oraz wycieczka. Nasz Wydział był partnerem naukowym konferencji. Jednym z organizatorów był dr Bogusław Zmudziński.
 • Dnia 16.11 odbyła się na naszym Wydziale konferencja naukowa „Rodzina w świecie 'nowej gospodarki'”. Organizatorami były nasz Wydział, Sekcja Socjologii Rodziny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członkami komitetu organizacyjnego były następujące osoby: dr hab. Stella Grotowska, dr Marzena Mamak-Zdanecka, dr Maria Stojkow, mgr Damian Gałuszka, lic. Mateusz Suchan i lic. Marta Nowak
 • Grudzień
 • AGH otrzymało środki unijne z Programu Operacyjnego „Wiedza, Rozwój, Edukacja 3.5”. Wydział Humanistyczny AGH zaplanował działania w 3 z 5 modułów konkursu PO WER 3.5 na łączną kwotę prawie 2 mln zł.
 • Dnia 7.12 na naszym Wydziale odbyła się 58 Konferencja Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH. I miejsce zdobyła Monika Ziemianin (KNSS, opiekun naukowy: dr Dorota Żuchowska-Skiba), II miejsce zdobył Paweł Mirowski (FKN; opiekun naukowy: dr Bogusław Zmudziński), III miejsce zdobył Jakub Mirek (KNSS; opiekun naukowy: dr Dorota Żuchowska-Skiba). Organizacją i prowadzeniem Sekcji zajmował się dr Bogusław Zmudziński.
 • Dnia 7.12 odbył się na naszym Wydziale wykład otwarty prof. Svena Eliaesona pt. The Swedish Welfare State. Prof. Sven Eliaeson doktoryzował się w zakresie nauk politycznych na Uniwersytecie w Uppsali, a nastepnie uzyskał habilitację na Uniwwrsytecie w Sztoklomie. Od roku 2001 jest profesorem socjologii w Centrum Nauk Społecznych. Specjalizuje się w klasycznej myśli socjologicznej. W kręgu jego zainteresowań są również  zagadnienia związane z migracją intelektualną oraz sekularyzacją myśli socjologicznej. Obecnie w Polish Institute of Advanced Studies realizuje projekt badawczy: Gunnar Myrdal as a Weberian and European Public Intellectual.
 • Dnia 21.12 Rada Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego zatwierdziła habilitację dra Wacława Branickiego. Wysoko ocenione zostały zarówno jego dorobek naukowy jak i książka habilitacyjna („Autentyczność osobowa a medialność” Kraków: ZW NOMOS 2016).