Kronika

O nas

 • Styczeń
 • Profesor Janusz Mucha został wybrany na członka Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk na kolejną kadencję (2015-2018). Został również wybrany na członka Komitetu Nauk Etnologicznych PAN (kadencja 2015-2018).
 • Dnia 25.01, w ramach cyklu „Znani, uznani i zaprzyjaźnieni”, odbyło się na naszym Wydziale zebranie naukowe, na którym gościem był prof. Kazimierz Krzysztofek, socjolog, profesor Uniwersytetu SWPS w Warszawie, autor wielu publikacji dotyczących społeczeństwa informacyjnego, społecznych aspektów cyfryzacji, nowych mediów i komunikacji międzykulturowej, stypendysta Fulbrighta w Massachusetts Institute of Technology w zakresie badań nad mediami i komunikacją, gościnny wykładowca w College of Liberal Arts, Pensylvania State University (1996), w latach 1995-2006 Członek Komitetu Prognoz PAN „Polska 2000 Plus”. Pan Profesor wygłosił referat pod tytułem „Nowa PlaNETa: technologie cyfrowe w dyskusjach o przyszłości pracy”.
 • Luty
 • Dnia 29.02 odbył się na naszym Wydziale wykład stypendysty UNESCO, Pana Hansela Martineza, zatytułowany „Cuba: History, Culture and Traditions”.
 • Marzec
 • Dnia 2.03 w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie otwarta została wystawa „Tempus fugit. O czasie i przemijaniu”, której kuratorem była dr Anna Olszewska. Wśród ponad stu grafik, pochodzących z XVI–XIX wieku, znalazły się na niej ryciny Giovanniego Battisty Piranesiego, Egidiusa Sadelera, Hendricka Hondiusa i Giovanniego Benedetta Castiglione, Romana Opałki, Stanisława Dróżdża i Zygmunta Rytki. Wystawa była prezentacją niezwykle cennych zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.  
 • W dniach 3-5.03 odbyła się na na naszym Wydziale Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Technologiczno-społeczne oblicza XXI w.”. W licznych panelach dyskusyjnych i sekcjach tematycznych miało miejsce niemal 200 wystąpień. Komitetowi organizacyjnemu przewodniczyli dr Grzegorz Ptaszek i Damian Gałuszka. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Collegium Civitas. Konferencja zainaugurowała tegoroczne obchody 15-lecia WH. [więcej…]
 • Rozstrzygnięty został konkurs Najlepszy Student Wydziału Humanistycznego – edycja 2015. Zwyciężyła p. Natalia Krygowska (studentka kulturoznawstwa). Wyróżnienie otrzymał p. Damian Gałuszka (student socjologii).
 • Dnia 16.03 wybrany został nowy Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego na lata 2016-2018. Zasiadło w nim kilka osób związanych z naszym Wydziałem. Przewodniczącym nowego Zarządu został dr Radosław Tyrała, zaś skarbnikiem dr Tomasz Piróg (to już jego trzecia kadencja na tym stanowisku). Ponadto w składzie nowych władz OK PTS znalazło się dwóch naszych absolwentów. Mgr Karol Kaczorowski został sekretarzem w nowym Zarządzie, zaś dr Kamil Łuczaj został członkiem Komisji Rewizyjnej.
 • Dnia 17.03 nasz absolwent mgr Kamil Łuczaj pomyślnie obronił swoją pracę doktorską w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praca zatytułowana była Gust estetyczny a reklama prasowa. Analiza kulturowa i ewolucjonistyczna na przykładzie Polski, jej promotorem był prof. Janusz Mucha, zaś recenzentami prof. Małgorzata Jacyno i prof. Rafał Drozdowski.
 • Kwiecień
 • Dnia 15.04 na naszym Wydziale miał miejsce Dzień Otwarty. Z tej okazji koła studenckie przygotowały dla odwiedzających nas uczniów szkół średnich wiele atrakcji. Odbyły się również trzy mini-wykłady wygłoszone przez dr Jowitę Guję, Maję Szpot i Damiana Gałuszkę.
 • Dnia 16.04 odbył się Dzień z Kulturą Japońską, zorganizowany przez nasz Wydział, Kulturoznawcze Koło Naukowe oraz Trzeci Najemny Oddział Piechoty Japońskiej. Wydarzenie objęte zostało patronatem przez Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”.
 • W dniach 16-17.04 odbyła się studencka konferencja naukowa Ciemna Strona UX#2 – UX Machine, zorganizowana przez nasz Wydział i koło naukowe ITberries. Temat przewodni konferencji brzmiał: nowe technologie w służbie społeczeństwu. W ramach konferencji odbył się również Mini Social Hackathon.
 • Dnia 18.04 prof. Barbara Gąciarz została wybrana na stanowisko Dziekana Wydziału Humanistycznego AGH .
 • Dnia 18.04 prof. Anna Siwik została wybrana na stanowisko Prorektora ds. Studenckich Akademii Górniczo-Hutniczej na kolejną kadencję.
 • W dniu 19.04 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Nowe technologie a niepełnosprawność”. Nasz Wydział współorganizował ją wraz z Pełnomocnikiem Rektora AGH ds. Osób Niepełnosprawnych i z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych AGH. Konferencji organizowana była w ramach IX Krakowskich Dni Integracji.
 • Maj
 • Dnia 21.05 odbyły się uroczyste Gala i Bal z okazji 15-lecia Wydziału Humanistycznego. Galę uświetnił koncert Orkiestry Reprezentacyjnej AGH. Podczas Gali ogłoszono też wyniki plebiscytu wykładowców WH AGH. W kategorii „pasjonat przedmiotu” wygrała dr Katarzyna Leszczyńska. W kategorii „modowy dyktator” wygrała prof. Katarzyna Skowronek. W kategorii „mistrz ciętej riposty” wygrał dr Tomasz Masłyk. W kategorii „bratnia dusza” wygrała dr Ewa Migaczewska. W kategorii „człowiek-Wikipedia” wygrał prof. Zbigniew Pasek. W kategorii „wydziałowy autorytet” wygrała prof. Anna Siwik. W kategorii „entuzjasta technologii” wygrał mgr Jarosław Królewski. W kategorii „mistrz charyzmy” wygrał prof. Ignacy S. Fiut. W kategorii „wydziałowy gawędziarz” wygrał dr Wiesław Kurpiewski. W kategorii „przyjaciel studentów” wygrał mgr Maciej Myśliwiec.
 • Dnia 25.05 nasz Wydział otrzymał oficjalną zgodę z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na otwarcie od października 2016 roku nowego, trzeciego już, kierunku studiów, jakim jest informatyka społeczna. Studia na tym kierunku realizowane są we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki Informatyki i Inżynierii Biomedycznej oraz Wydziałem Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Jest to pierwszy taki kierunek studiów pierwszego stopnia otwarty w Polsce.
 • Dnia 30.05 miał miejsce na naszym Wydziale wykład otwarty dr hab. Izabeli Trzcińskiej. Wykład zatytułowany był „Pojęcie mapy, terytorium i granicy w analizie fenomenów kultury współczesnej”.
 • Czerwiec
 • W dniu 2.06 w trakcie wykładu dr Bogusława Zmudzińskiego „Polska Szkoła Dokumentu, jej poprzednicy i następcy”, odbyło się spotkanie z Marcelem Łozińskim, najwybitniejszym współczesnym polskim dokumentalistą, który w tych dniach, w trakcie 56. Krakowskiego Festiwalu Filmowego odebrał doroczną nagrodę Smoka Smoków, za całokształt twórczości w dziedzinie filmu dokumentalnego i krótkometrażowego. Spotkanie poprzedziła projekcja najgłośniejszych filmów reżysera: „89 mm od Europy” (1993) i „Wszystko się może przytrafić” (1995). Współorganizatorem spotkania było Filmoznawcze Koło Naukowe.
 • W dniach 2-4.06 odbyła się 2. edycja konferencji „Dyskursy gier wideo” organizowana przez nasz Wydział oraz przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta. Za organizację wydarzenia z ramienia WH odpowiadał prof. Zbigniew Pasek. W ramach konferencji odbył się też wykład gościnny prof. Pawła Frelika z Centrum Badań Gier Wideo UMCS zatytułowany „Cyfrowe narzędzia pana: kapitalizm kognitywny a praktyki graczy”. [więcej…]
 • Dnia 14.06, w ramach cyklu „Znani, uznani i zaprzyjaźnieni”, odbyło się na naszym Wydziale zebranie naukowe, na którym gościem był prof. Tadeusz Gadacz, filozof, zajmujący się historią filozofii XX wieku, filozofią Boga i religii, metafizyką, filozofią człowieka i edukacji, dyrektor Instytutu Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Pedagogicznego, członek rady Collegium Invisibile, profesor w Collegium Civitas, autor ponad 200 publikacji naukowych polskich i zagranicznych. Pan Profesor wygłosił referat pod tytułem „Uniwersytet w czasach marnych”.
 • Dnia 17.06 odbyła się pierwsza w historii naszego Wydziału publiczna obrona rozprawy doktorskiej. Stopień doktora uzyskała Pani Angelica Camacho Aranda (Tecnológico De Monterrey, Meksyk). Rozprawa doktorska zatytułowana „Social construction of history, reality and identity of Polish immigrants to Mexico as told by interviewees of two waves: Polish refugees of World War II in Hacienda de Santa Rosa, Guanajuato in 1943, and Polish professionals in Xalapa,Veracruz during Communism times”, napisana została pod kierunkiem prof. Marii Szmeji.
 • Dnia 17.06 odbyło się kolejne spotkanie Rady Społecznej WH AGH.
 • Lipiec
 • W dniach 12.06 – 10.07 odbyła się dziewiąta już edycja Szkoły Letniej dla studentów z Instituto Technologico y des Studios Superiores de Monterrey, Campus Queretaro w Meksyku. Tematem tegorocznego kursu była Globalization and Its Threats. Profesor Elsa Carolina López Basurto prowadziła przedmiot Arte y comunicación.
 • Wrzesień
 • Dnia 1.09 swoją kadencję rozpoczęły nowe władze Wydziału w następującym składzie: Dziekan Wydziału prof. Barbara Gąciarz, Prodziekan ds. Kształcenia dr Ewa Migaczewska, Prodziekan ds. Nauki prof. Zbigniew Pasek, Prodziekan ds. Współpracy i Studentów dr Anna Małecka.
 • W dniach 05-16.09 odbyła się na naszym Wydziale II edycja międzynarodowej szkoły letniej „Polnische Kultur Und Gesellschaft – einStartpaket”. Szkoła finansowana była z programu  DAAD „Go East- Sommerschulen 2016”. Uczestnikami szkoły byli niemieccy studenci i studentki z Uniwersytetów w Berlinie, Hamburgu, Kolonii, Konstancji, Essen, Rostocku i Oldenburgu. Opiekunką szkoły była drugi raz z rzędu dr Magdalena Parus.
 • Październik
 • Dr Grzegorz Ptaszek został wybrany na prezesa Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej na kadencję 2016-2020.
 • Od października na naszym Wydziale ruszył nowy kierunek studiów – informatyka społeczna. Z wynikiem 4 osoby na miejsce znalazła się w pierwszej dziesiątce najbardziej obleganych w tym roku kierunków na AGH!
 • Dnia 27.10 odbył się na naszym Wydziale wykład otwarty prof. Juraja Buzalki pt. „Politics: Sacred and Secular”. Prof. Buzalka jest antropologiem społecznym pracującym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Społecznych Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Jego zainteresowania naukowe obejmują antropologię ruchów społecznych, zagadnienia związane z nacjonalizmem, populizmem oraz religią.  
 • Listopad
 • W dniach 17-19.11 odbyła się w Krakowie międzynarodowa konferencja „Religia a wyzwania współczesności z perspektywy nauk społecznych”, której głównym organizatorem była Sekcja Socjologii Religii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Nasz Wydział był jednym z współorganizatorów tego ważnego wydarzenia. Na naszym Wydziale odbyła się też część obrad. Za organizację konferencji z ramienia Wydziału Humanistycznego odpowiedzialna była prof. Stella Grotowska. [więcej…]
 • Dnia 21.11 Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów ogłosiła wyniki wyborów na kolejna kadencję. W dziedzinie nauk humanistycznych i w dyscyplinie religioznawstwo członkiem Komisji został wybrany Pan Profesor Zbigniew Pasek.
 • Dnia 28.11, w ramach cyklu „Znani, uznani i zaprzyjaźnieni”, odbyło się na naszym Wydziale zebranie naukowe, na którym gościem była prof. Jadwiga Staniszkis, zajmująca się socjologią polityki i socjologią ekonomiczną, ze szczególną koncentracją na zjawiskach związanych z dynamiką społeczną i strukturami władzy; od początku kariery zawodowej związana z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego; stały uczestnik polskiej debaty publicznej i świadek ważnych zdarzeń historycznych; w 1968 została zwolniona z pracy w wyniku wydarzeń marcowych; w trakcie rewolucji solidarnościowej w 1980 roku została zaproszona przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy do udziału w negocjacjach ze stroną rządową; wydała szereg znanych i nagradzanych prac naukowych. Pani Profesor wygłosiła referat pod tytułem „<Ostateczna rewolucja> w świetle teorii władzy”.
 • Grudzień
 • Dnia 5.12 miał miejsce na naszym Wydziale wykład otwarty prof. Felixa Kaputu z Université de Lubumbashi z Demokratycznej Republiki Konga. Wykład zatytułowany był „From Masks to the Supernatural, from the Supernatural to Masks or the Invention of God by Luvale/Chokwe Women in the Likumbi Lya Mize Luvale Masquerade of Zambia: the Supernatural in Cultural Spaces”.
 • Dnia 8.12 na naszym Wydziale odbyła się 57 Konferencja Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH. Laureatkami zostały Elżbieta Murias i Aleksandra Ślusarczyk (równorzędne I miejsca) oraz Milena Gromysz (III miejsce). Organizacją i prowadzeniem Sekcji zajmowali się opiekunowie kół naukowych WH.
 • W dniach 8-9 grudnia nasz Wydział razem z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zorganizował Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „(Pro)obywatelski Samorząd: Praktyki, Teorie, Wyzwania”. Za organizację konferencji odpowiadali dr Tomasz Piróg i dr Tomasz Masłyk. [więcej…]
 • Dnia 13.12.2016 absolwent i pracownik naszego Wydziału dr Tomasz Piróg otrzymał główną nagrodę w XVIII edycji prestiżowego konkursu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepszą pracę doktorską. Wspomniany konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nagrodzona praca nosi tytuł „Instytucjonalizacja dialogu obywatelskiego a jakość polityki społecznej na szczeblu lokalnym w Polsce”, a jej promotorem była prof. Barbara Gąciarz.