Kronika

O nas

 • Styczeń
 • Dnia 21.01 dr hab., Zbigniew Pasek, prof. AGH otrzymał z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego tytuł profesora nauk humanistycznych.
 • Profesor Barbara Gąciarz została Pełnomocnikiem Rektora AGH ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • Dnia 26.01 miał miejsce na naszym Wydziale wykład otwarty dr hab. Stelli Grotowskiej, adiunkta w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, której zainteresowania naukowe dotyczą socjologii kultury, socjologii religii, problematyki starości i przestrzeni publicznej. Wykład zatytułowany był „Traumy w kulturze popularnej”.
 • Luty
 • Dnia 2.02, w ramach cyklu „Znani, uznani i zaprzyjaźnieni”, odbyło się na naszym Wydziale zebranie naukowe, na którym gościem był prof. Andrzej Rychard, Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie, socjolog prowadzący badania teoretyczne i empiryczne dotyczące relacji między państwem, gospodarką i społeczeństwem, który w swojej karierze zawodowej pełnił szereg funkcji publicznych, m.in. był członkiem zarządu Fundacji Batorego i wchodził w skład Rady Programowej „Centrum Monitoringu Wolności Prasy”. Pan Profesor wygłosił referat pod tytułem „Co po transformacji?”.
 • Marzec
 • W dniach 7-8.03 nasz Wydział gościł studentów socjologii z Uniwersytetu Karola w Pradze. W sobotę rano zwiedzili muzeum Auschwitz i Birkenau a potem wysłuchali w Krakowie wykładu na temat „Etyki odpowiedzialności” (Prof. Maciej Uliński) i „Tożsamości narodowej polskich Żydów” (Prof. Maria Szmeja). Później wraz z naszymi studentami spędzili wieczór w różnych klubach Krakowa. W niedzielę prof. Maciej Uliński oprowadził chętnych po zabytkach w centrum Krakowa.
 • Dnia 11.03 kolejna nasza absolwentka uzyskała awans naukowy. Pani Katarzyna Suwada obroniła pracę doktorską pt. „How to Be a Daddy Nowadays? Fatherhood within the Social and Institutional Context in Sweden and Poland” w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie.
 • Dnia 12.03 odbyło się na naszym Wydziale spotkanie z dr. Patrykiem Wasiakiem, absolwentem historii sztuki i socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Po kilku stypendiach zagranicznych, realizuje on obecnie grant FUGA, finansowany przez NCN. Wystąpienie dr. Wasiaka zatytułowane było „Technologie domowe i przemiany kultury konsumpcji w Polsce okresu transformacji systemowej”.
 • Rozstrzygnięta została kolejna edycja konkursu na najlepszego studenta WH (edycja 2013/2014). Tym razem został nim Rafał Sowiński (kulturoznawstwo). Przyznano także wyróżnienie dla Anny Filimowskiej.
 • Dnia 20.03 odbyło się kolejne spotkanie Rady Społecznej WH AGH. Goście zwiedzili fokusownię, a potem dyskutowano nad następującymi tematami: nowe specjalności na kulturoznawstwie i socjologii; prace nad nowym kierunkiem studiów na WH AGH; wyniki wizytacji PKA; wniosek o uprawnienia doktorskie dla socjologii; współpraca WH z innymi wydziałami, a w szczególności sprawa wspólnych projektów grantowych, współpraca autorska w Biuletynie AGH, współpraca przy tworzeniu kierunku „ceramika artystyczna”, przedmioty humanistyczne i społeczne na AGH.
 • Dnia 30.03, w ramach cyklu „Znani, uznani i zaprzyjaźnieni”, odbyło się na naszym Wydziale zebranie naukowe, na którym gościem był prof. Janusz Majcherek, Profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Katedry Socjologii Kultury, zajmujący się naukowo socjologią i filozofią kultury, filozofią polityczną i społeczną, etyką, wiceprzewodniczący Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Pan Profesor wygłosił referat pod tytułem „Pułapki moralnej hipertrofii?”.
 • Dnia 31.03 odbył się na naszym Wydziale wykład stypendysty UNESCO, Pana Mahery Tiana Razafimandimby, zatytułowany Online hospitality networks as a new platform for social interactions and cultural exchanges (example of couchsurfing community in Madagascar).
 • Kwiecień
 • Dnia 21.04, podczas VIII Krakowskich Dni Integracji, główną nagrodę INTEGRALIA 2015 za całokształt działań na rzecz osób niepełnosprawnych przyznano Pani Profesor Barbarze Gąciarz. Wręczenie nagrody odbyło się w Urzędzie Rady Miasta, w obecności 7 Rektorów największych krakowskich Uczelni, Pana ministra Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Pani wiceprezydent Krakowa.
 • Dnia 27.04 odbył się na naszym Wydziale wykład dr Khatuny Chapichadze, zatrudnionej w Department of Liberal Arts, Faculty of Business-Engineering, Georgian Technical University (Gruzja), aktualnie goszczącej u nas w charakterze visiting professor. Wykład zatytułowany był Shift from Radical Neoliberal Policy to Social Protection Reforms in Georgia.
 • W dniach 24-25.04 odbyła się we Lwowie International Conference of Young Scientists „Sociology – Social Work – Regulation of Social Problems”. Organizował ją nasz Wydział razem z Lviv Polytechnic National University i Lesya Ukrainka Eastern European National University. Osobą odpowiedzialną za organizację z ramienia naszego Wydziału był prof. Dariusz Wojakowski.
 • Maj
 • Nasi studenci, Damian Gałuszka (I SUM Socjologia) i Rafał Sowiński (I SUM Kulturoznawstwo), zostali przyjęci do warszawskiego stowarzyszenia COLLEGIUM INVISIBILE, i od jesieni tego roku, obok studiów na WH AGH, będą jego członkami.
 • Dnia 23.05 dr Radosław Tyrała otrzymał Nagrodę im. Stanisława Ossowskiego za rok 2014 za książkę pt. „Bez Boga na co dzień”. Nagroda została wręczona podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w Warszawie.
 • Czerwiec
 • W dniach 5-7.06 odbyła się na naszym Wydziale Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dyskursy gier wideo”. Jej organizatorami byli WH AGH oraz Ośrodek Badawczy Facta Ficta. Podczas konferencji wystąpiło ponad 40 prelegentów reprezentujących zarówno rozmaite dziedziny nauk humanistycznych i jak i branżę gier wideo.[więcej…]
 • Nasze wydziałowe czasopismo „Studia Humanistyczne AGH” zostało wpisane na prestiżową listę czasopism naukowych ERIH PLUS.
 • Dnia 9.06 dr hab. Ignacy Stanisław Fiut, prof. AGH otrzymał z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego tytuł profesora nauk humanistycznych.
 • Dnia 22.06 na stanowisko Dziekana Wydziału Humanistycznego AGH, wybrana została prof. Barbara Gąciarz.
 • Lipiec
 • Na naszym Wydziale odbyła się ósma z kolei edycja Szkoły Letniej dla studentów z Meksyku. Przebywali na WH w dniach 15.06-10.07. Grupa liczyła 20 osób. Kurs nosił nazwę Globalizacja i jej zagrożenia. Kierownikiem Szkoły jest prof. Anna Siwik. Za organizację dydaktyki odpowiada dr Anna Małecka.
 • Dr Łukasz Krzyżowski i prof. Janusz Mucha zostali wybrani na członków Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018.
 • Wrzesień
 • Dnia 1.09 swoją kadencję rozpoczęły nowe władze Wydziału w następującym składzie: Dziekan Wydziału prof. Barbara Gąciarz, Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów dr Ewa Migaczewska, Prodziekan ds. Nauki prof. Zbigniew Pasek, Prodziekan ds. Współpracy dr Anna Małecka.
 • W dniach 9-20.09 na naszym Wydziale odbyła się pierwsza edycja międzynarodowej szkoły letniej  „Polnische Kultur und Gesellschaft – ein Startpaket”.  W jej ramach uczestnicy odbyli 30 godzin kursu na temat polskiej kultury i społeczeństwa oraz uczestniczyli w bogatym programie kulturalnym towarzyszącym zajęciom dydaktycznym. Uczestnikami szkoły byli studenci i studentki z różnych ośrodków akademickich w Niemczech. Szkoła finansowana była przez DAAD – Deutscher Akademischer Austausch Dienst.
 • Październik
 • Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przyznaniu z dniem 28 września 2015 r. Wydziałowi Humanistycznemu AGH uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie socjologia.
 • Dnia 19.10 odbyła się zorganizowana przez nasz Wydział oraz przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów AGH debata „Bliski Wschód: religie, kultura, polityka”. Głównymi prelegentami byli dr Anna Olszewska, dr Maria Stojkow i mgr Karol Kaczorowski. Nad merytoryczną treścią debaty oraz jej przebiegiem czuwał prof. Janusz Mucha. Debata odbyła się w Klubie Studio.
 • Dnia 24.10 na naszym Wydziale odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Emocjonalne aspekty kultury”. Organizatorami byli prof. Łukasz Trzciński i dr Maria Bielawka. [więcej…]
 • Dnia 26.10, w ramach cyklu „Znani, uznani i zaprzyjaźnieni”, odbyło się na naszym Wydziale zebranie naukowe, na kórym gościem był prof. Maciej Eder, profesor na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, pracujący nad zagadnieniem stylometrii z użyciem metod informatycznych i zastosowaniem metod statystycznych w językoznawstwie. Pan Profesor wygłosił referat pod tytułem „Automatyczna analiza tekstu: od atrybucji autorskiej do wielkoskalowej stylometrii”.
 • Dnia 27.10 mgr Tomasz Piróg pomyślnie obronił swoją pracę doktorską w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Praca zatytułowana była Instytucjonalizacja dialogu obywatelskiego a jakość polityki społecznej na szczeblu lokalnym w Polsce, zaś jej promotorem była prof. Barbara Gąciarz.
 • Listopad
 • Dnia 16.11 odbyła się na naszym Wydziale dyskusja panelowa na temat książki Christophera Lascha pt. Kultura narcyzmu (jednym z tłumaczy był dr Grzegorz Ptaszek). W panelu udział wzięli prof. Zbigniew Pasek, prof. Małgorzata Lisowska-Magdziarz (UJ), dr Mariusz Makowski (UEk w Krakowie) i dr Grzegorz Ptaszek. Dyskusję poprowadził Tomasz Buszewski z Radia Kraków.
 • Dnia 30.11 miał miejsce na naszym Wydziale wykład otwarty prof. Andrzeja Michalaka, socjologa związanego z Wyższą Szkołą Humanistyczną TWP w Szczecinie, którego zainteresowania naukowe dotyczą socjologii niemieckiej, socjologii marynistycznej oraz socjologii polityki. Wykład zatytułowany był „Rynki finansowe a innowacje społeczne. Kultura zmian w perspektywie socjologicznej”.
 • Grudzień
 • Studenci naszego Wydziału z II r. SUM Damian Gałuszka (socjologia) oraz Rafał Sowiński (kulturoznawstwo) otrzymali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016.
 • Dnia 10.12 na naszym Wydziale odbyła się Sekcja Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH. Laureatami zostali Elżbieta Murias (I miejsce), Rafał Sowiński (II miejsce)i Natalia Krygowska (II miejsce). Organizacją i prowadzeniem Sekcji zajmowali się opiekunowie kół naukowych WH.
 • Studenci II roku SUM kulturoznawstwa naszego Wydziału, Rafał Sowiński oraz Anna Kawęcka, otrzymali stypendia Sapere Auso, przyznawane przez Małopolską Fundację Stypendialną. Pan Rafał otrzymał stypendium za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2014/2015, natomiast pani Anna – za osiągnięcia sportowe.
 • Dnia 18.12 odbyła się na naszym wydziale ogólnopolska konferencja „Nowe technologie dla muzealnictwa”. Umożliwiła ona spotkanie środowiska badaczy, inżynierów i programistów związanych z wyższymi uczelniami oraz przedstawicieli instytucji kulturalnych, muzealników i bibliotekarzy, którzy decydują o współczesnym modelu funkcjonowania kolekcji muzealnych w Polsce. Opiekunem naukowym konferencji była dr Anna Olszewska.