Kronika

O nas

 • Luty
 • Dnia 7.02 na naszym Wydziale odbył się wykład Prezydenta European Sociological Association, prof. Pekki Sulkunena, zatytułowany The Consumer Society Coming of Age. Does the Current Crisis Mean the End of It?. Prof. Sulkunen (University of Helsinki), poza zajmowaniem się działalnością organizacyjną, jest też autorem licznych prac poświęconych polityce społecznej oraz problematyce uzależnień. Organizatorem wydarzenia była Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej.
 • Marzec
 • W dniach 8-9.03 odbyła się na naszym Wydziale Konferencja Naukowa „Współczesne neopogaństwo i rodzimowierstwo”. Byłą to czwarta, interdyscyplinarna sesja naukowa poświęcona badaniom nad aspektami współczesnego pogaństwa, duchowości i działalności społecznej neopogan. Opiekę naukową nad konferencją sprawowała dr Anna Olszewska. [więcej…]
 • Dnia 11.03 odbył się na naszym Wydziale wykład stypendysty UNESCO, Pana Alioune Sy, M.Sc., zatytułowanySocial Development: The Role of Information and Communication Technologies in Senegal.
 • W dniach 21-22.03 we Lwowie odbyła się Ogólnoukraińska Konferencja Młodych Naukowców «СОЦІОЛОГІЯ – СОЦІАЛЬНА РОБОТА – РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ» (Socjologia – Praca Socjalna – Rozwiazywanie problemów społecznych), której organizatorem był Wydział Socjologii i Pracy Socjalnej Narodowego Uniwersytetu Politechnika Lwowska. W konferencji udział z referatami wzięły dwie studentki naszego Wydziału – Alina Rewko (studentka I SUM na kierunku socjologia) oraz Anna Rumiantseva (również studiująca socjologię na I roku SUM).
 • Kwiecień
 • Dnia 8.04 odbył się na naszym Wydziale wykład stypendystki UNESCO, Pani Bilkisu Omar Odekina Dossah, M.Sc., zatytułowany Community Dynamics and Technology in Rural Water Supply and Sanitation.
 • Rozstrzygnięta została kolejna edycja konkursu na najlepszego studenta WH (edycja 2012/2013). Tym razem została nim Martyna Kisiała (kulturoznawstwo). Pozostałe miejsca zajęły Monika Chorobik i Anna Gondek (Budzowska) – obie z socjologii. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 19.04 podczas tegorocznego Balu Humanisty.
 • Dnia 22.04 prof. Klausowi Muellerowi nadany został tytuł naukowy profesora.
 • Maj
 • Dnia 6.05, w ramach cyklu „Znani, uznani i zaprzyjaźnieni”, odbyło się na naszym Wydziale zebranie naukowe, na kórym gościem był prof. Jerzy Hausner, Kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie; w latach 90-tych pełnił funkcję szefa zespołu doradców Wicepremiera ds. gospodarczych, Pełnomocnika rządu ds. reformy zabezpieczenia społecznego; od 2001 r. Minister pracy i polityki społecznej a od stycznia 2003 r. Minister gospodarki, pracy i polityki społecznej; od czerwca 2003 r. także Wiceprezes Rady Ministrów; firmował swoim nazwiskiem plan naprawy finansów publicznych (tzw. plan Hausnera); w rządzie Marka Belki (od maja 2004 r. do marca 2005 r.) piastował stanowisko Wicepremiera i Ministra Gospodarki i Pracy; koordynował wówczas prace nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013; laureat wielu nagród, między innymi nagrody Kisiela oraz nagrody im. Władysława Grabskiego przyznawanej przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan; obecnie jest członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Pan Profesor wygłosił referat, pod tytułem „Konkurencyjność polskiej gospodarki”.
 • W dniach 18-19.05 odbyła się na naszym Wydziale ogólnopolska konferencja naukowa PER FIDEM AD ASTRA. Ów łaciński zwrot („przez wiarę do gwiazd”) wyznaczał metaforycznie pole dyskusji bowiem wygłoszone referaty omawiały rozliczne związki astronomii i religii. Opiekunami sesji byli: prof. dr hab. Arnold Lebeuf  (Instytut Religioznawstwa UJ) i dr hab. Zbigniew Pasek, prof. AGH. Współorganizatorami była m.in. Fundacja Badań Mniejszości Religijnych ATENA, Czasopismo „Indigena. Przeszłość i Współczesność Tubylczych Kultur Amerykańskich” i koła naukowe – religioznawców i studentów studiów latynoamerykańskich. Wygłoszono 22 referaty w tym cztery tzw. wykłady eksperckie. Poruszano rozmaite problemy z zakresu: archeoastronomii, symboliki ciał niebieskich, astrologii i mitów astralnych. Omawiano rozmaite przykłady kulturowej interpretacji zjawisk astronomicznych.
 • Dnia 27.05 odbył się na naszym Wydziale wykład naszej visiting professor z University of Iceland, prof. Unnur Dis Skaptadottir. Wykład zatytułowany był The Changing Position of Immigrants in Iceland.
 • Czerwiec
 • W dniach 2-20.06 odbył sie festiwal Dni Kultury Wietnamskiej. Wydział Humanistyczny był głównym organizatorem tego wydarzenia. W ramach kilku spotkań, organizatorzy przybliżyli wszystkim gościom zagadnienia związane z kulturą, tradycją i systemem politycznym Wietnamu. JM Magnificencja Rektor AGH Profesor Tadeusz Słomka objął honorowy patronat nad całym festiwalem. Ze strony pracowników Wydziału wydarzenie organizowali i koordynowali mgr Maciej Myśliwiec i mgr Katarzyna Chromik-Myśliwiec, zaś ze strony studentów – Phạm Ánh Tuyết (inicjatorka przedsięwzięcia), Barbara Słomka, Katarzyna Dzik i Arkadiusz Suter.
 • Dnia 6.06 odbyła się na naszym Wydziale konferencja „Wspólny mianownik. O społecznych aspektach nauk”. Organizatorem było Koło Naukowe Studentów Socjologii. Okazją do organizacji tego wydarzenia była między innymi rocznica dziesięciolecia istnienia KNSS. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny – referenci w większości byli przedstawicelami kół naukowych technicznych wydziałów AGH. Spajającym tematycznie „wspólnym mianownikiem” było zagadnienie społecznych aspektów wiedzy produkowanej przez nauki techniczne. Z kolei następnego dnia, również w ramach obchodów jubileuszu KNSS AGH, studenci mogli wziąć udział w darmowych warsztatach autoprezentacji oraz rozwoju inteligencji finansowej. Za organizację tych wydarzeń odpowiadały Monika Chorobik, Anna Gondek i Jowita Skrzypaszek.
 • Dnia 14.06 z okazji setnej rocznicy powołania naszej Uczelni, odbyło się na naszym Wydziale spotkanie jego władz z Absolwentami – pierwsze tego typu w historii naszego młodego Wydziału. Przybyło około 35 Gości. Władze WH są z tego spotkania bardzo zadowolone, licząc na następne.
 • W dniach 10-17.06 nasz Wydział gościł grupę macedońskich studentek socjologii pod opieką dr Anicy Dragovikj.  W czasie siedmiodniowego pobytu wypełnionego atrakcjami turystycznymi, miały m.in. okazję zapoznać się z historią i kulturą polską, zabytkami Krakowa i strukturami AGH. Odwiedziły także Zakopane i Kopalnię Soli w Wieliczce. Przede wszystkim jednak wizyta ta dała możliwość zacieśnienia kontaktu pomiędzy gośćmi a studentami WH (członkami Kulturoznawczego Koła Naukowego), którzy opiekowali się grupą i towarzyszyli jej przez cały okres pobytu macedońskich studentek w Krakowie.
 • W dniu 22.06 nasz absolwent, mgr Kamil Łuczaj, został uhonorowany Nagrodą im. Floriana Znanieckiego (II stopnia) przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne najlepszym pracom magisterskim. Tytuł pracy brzmiał Świat z drugiej strony ekranu. Kobiety wiejskie wobec popkultury, a promotorem był prof. Janusz Mucha. To pierwsza taka nagroda w historii naszego Wydziału!
 • Mgr Jarosław Królewski wziął udział jako prelegent w IV Kongresie Innowacyjnej Gospodarki, który odbył się w dniach 25-26.06 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Celem Kongresu było „stworzenie otwartej platformy wymiany opinii pomiędzy wszystkimi uczestnikami-beneficjentami proinnowacyjnych działań w naszym kraju, która posłuży do wypracowania konkretnych rozwiązań, przyspieszających proces tranformacji polskiej gospodarki w kierunku modelu innowacyjnego” (cytat za stroną www Kongresu). Honorowy Patronat objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. [więcej…]
 • Lipiec
 • Dnia 2.07.2013 mgr Radosław Tyrała pomyślnie obronił swoją pracę doktorską w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praca zatytułowana była Niewierzący w Polsce współczesnej. Portret socjologiczny, jej promotorem był prof. Janusz Mucha, zaś recenzentami prof. Irena Borowik i ksiądz prof. Janusz Mariański.
 • W dniach 2-3.07 gościła na naszym Wydziale delegacja uczonych z tajwańskiego Soochow University w Taipei, w składzie: Wei-Ta Pan, Chia-Ming Chang, Shin-Yi Huang, Kuo-Chih Yuan i Fu-Sheng Shih. Efektem wizyty była między innymi podpisana umowa o wymianie międzyuczelnianej.
 • Na naszym Wydziale odbyła się szósta z kolei edycja Szkoły Letniej dla studentów z Meksyku. Przebywali na WH w dniach 24.06-19.07. Grupa liczyła 29 osób oraz dwie osoby z kadry – Maria de Lourdes Landin Zea oraz Hilda Elzondo Sepúlveda. Kurs nosił nazwę „Ethics Fundamentals”. Kierownikiem Szkoły jest prof. Anna Siwik. Za organizację dydaktyki odpowiada dr Anna Małecka.
 • Absolwentka naszego Wydziału mgr Katarzyna Król otrzymała pracę na stanowisku Product Managera na Polskę w centrali firmy ZARA w A Coruna w Hiszpanii. Wcześniej mgr Król obroniła – pod kierunkiem prof. Ignacego S. Fiuta – pracę magisterską na temat specyfiki komunikowania w tej właśnie firmie.
 • Wrzesień
 • Na Naszym Wydziale przez kilka dni miał miejsce intensywny kurs zorganizowany w ramach projektu „When it’s boiling hot in a cultural pot – how to serve it cold” – Training on cross-cultural communication competencies and conflict management. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Dakato we współpracy z Wydziałem Humanistycznym AGH, a finansowany w ramach programu Komisji Europejskiej „Młodzież w Działaniu”. w projekcie wdzieli udział pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych z całego świata, w tym z: Portugalii, Finlandii, Malty, Gruzji, Azerbejdżanu, Izraela i Egiptu.
 • Dr Magdalena Szpunar trzeci rok z rzędu zajęła II miejsce w konkursie na najlepszą pracę pisemną „Nauka przeciw fałszerstwom” organizowanym dla pracowników naukowych przez Fundację Ubi Societas, ibi ius.
 • Październik
 • Dnia 25.10 na naszym Wydziale odbył się wykład prof. Davida W. Chapmana, zatytułowany Cross-border collaboration in science and higher education. Prof. Chapman (University of Minnesota) jest wiodącym amerykańskim badaczem globalnych trendów w polityce naukowej i edukacyjnej. Pracował w ponad 50 krajach jako ekspert organizacji takich jak Bank Światowy, UNESCO, USAID i Azjatycki Bank Rozwoju.
 • W gronie laureatów X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi”  znalazła się absolwentka Wydziału Humanistycznego AGH – Pani Anna Nowak. Zajęła ona II miejsce (nagroda 3000 zł) w kategorii prac magisterskich z zakresu rehabilitacji medycznej za pracę Grupa wsparcia: Schizofrenia. Forum dla osób dotkniętych schizofrenią, ich rodzin oraz zainteresowanych, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Ignacego Stanisława Fiuta.
 • Listopad
 • W dniach 14-15.11 miała miejsce konferencja naukowa „Współczesna psychologia mediów. Czlowiek – technologia – media” organizowana przez Wydział Humanistyczny AGH, Uniwersytet Pedagogiczny oraz Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej. Ze strony WH AGH organizatorem był dr Grzegorz Ptaszek. [więcej…]
 • W dniu 22.11 odbyło się na naszym Wydziale seminarium projektu „Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności” realizowanego przez Wydział Humanistyczny AGH dla PFRON. [więcej…]
 • Dnia 23.11 odbyło się pierwsze w historii Wydziału Humanistycznego rozdanie dyplomów Absolwentom studiów pierwszego i drugiego stopnia. Przybyło na nie 35 Absolwentów.
 • Dnia 25.11 Rada Grantu Projakościowego MNiSzW Wydziału Humanistycznego AGH zorganizowała seminarium dyskusyjno-recenzyjne zatytułowane „Maszyny społeczne – o znaczeniu inżynierii społecznej i technologii”. W spotkaniu udział wzięli autorzy książki Maszyny społeczne. Wszystko ujdzie, o ile działa (WN PWN, 2013) – Łukasz Afeltowicz i Krzysztof Pietrowicz oraz recenzenci: Marta Songin-Mokrzan, Krzysztof Kułakowski, Jacek Gądecki, Seweryn Rudnicki, Jarosław Królewski.
 • Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego na swoim posiedzeniu w dniu 29.11.2013 roku na wniosek Komisji Konkursowej przyznał dr. Łukaszowi Krzyżowskiemu nagrodę w konkursie na najlepsze prace doktorskie z dziedziny gerontologii za rozprawę doktorską pt. Opieka transnarodowa i relacje międzygeneracyjne w kulturach migracji. Celem konkursu PTG jest zwrócenie uwagi wyższych uczelni w Polsce na problematykę gerontologiczną oraz wyróżnienie młodych pracowników naukowych zajmujących się tą tematyką. Wręczenie nagrody odbędzie się w dniach 5-6.12.2013 r. w ramach XII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej przyznał wyróżnienie pracy doktorskiej dra Łukasza Krzyżowskiego napisanej pod kierunkiem prof. Janusza Muchy. Konkurs odbywał się pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
 • Grudzień
 • Dnia 12.12 odbył się wykład – goszczącej na naszym Wydziale w charakterze visiting-professor – prof. Duru Arun-Kumar, zatytułowany Indian Society. Prof. Arun-Kumar na co dzień pracuje w Netaji Subhas Institute of Technology (New Dehli, Indie). Jej zainteresowania badawcze związane są z socjologią nauki, edukacji wyższej i technologii, oraz dotyczą zagadnień globalizacji i społeczeństwa informacyjnego.
 • W dniach 19-20.12 odbyła się na naszym Wydziale ogólnopolska konferencja naukowa „Mistrzowie podejrzeń: negacja, afirmacja czy przezwyciężenie?”, organizowania przez WH AGH oraz Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Tematyka wystąpień i panelu koncentrowała się wokół zagadnienia krytyki religii. Podejmowane były przede wszystkim próby oceny spuścizny filozoficznej Fryderyka Nietzschego, ale obecne były także nawiązania do marksizmu i neomarksistowskich nurtów krytyki społecznej. Kilkoro prelegentów skoncentrowało się na współczesnych propozycjach krytyki religii (Žižek, Dennett, Dawkins, Onfray i inni), pojawił się również wątek krytyki wewnętrznej prowadzonej z pozycji teologii feministycznej, czy teologii Karla Bartha. Za organizację z ramienia WH AGH odpowiadała dr Jowita Guja. [więcej…]