Kronika

O nas

 • Styczeń
 • Profesor Janusz Mucha został wybrany na Członka Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk na kolejna kadencję (2011-2014).
 • Nasze absolwentki, mgr Magdalena Serwan oraz mgr Paulina Świątek, otrzymały wyróżnienia w konkursie „Diamenty AGH” (edycja 2011), celem którego jest wyłonienie najlepszej pracy dyplomowej obronionej w AGH w danym roku. Praca mgr Serwan zatytułowana jest Zwyciężczynie. Walka kobiet z RAKIEM piersi, zaś mgr Świątek – Pomiędzy aktywizacją a marginalizacją. Jawne i ukryte funkcje uniwersytetów trzeciego wieku. Obie napisane zostały pod kierunkiem prof. Janusza Muchy.
 • Luty
 • W dniach 2-17.02 dr Katarzyna Leszczyńska gościła w Department of Anthropology, University College London, w charakterze academic visitor. Wyjazd związany był z projektem badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Jego celem była przede wszystkim kwerenda naukowa, opracowanie teoretycznej i metodologicznej części projektu, a także udział w seminariach naukowych.
 • Kwiecień
 • Mgr Łukasz Krzyżowski został po raz drugi laureatem programu stypendialnego START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W dwudziestej edycji konkursu spośród 968 kandydatów wybrano 117 najzdolniejszych młodych naukowców, którzy otrzymają od FNP roczne stypendium w wysokości 28 000 zł.
 • W dniu 5.04 założony i organizowany od 18 lat przez pracownika naszego Wydziału dra Bogusława Zmudzińskiego Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Etiuda&Anima” został mianowany – jako jedna z czterech ubiegłorocznych krajowych imprez filmowych – do corocznej nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „Międzynarodowe wydarzenie filmowe roku 2011”. Wręczenie nagrody nastąpi w trakcie Gdyńskiego Festiwalu Filmowego dnia 9 maja 2012 r., podczas gali wręczenia nagród PISF.
 • Z ogromną radością informujemy, że w dniu 16.04 Pani Profesor Anna Siwik, Dziekan naszego Wydziału w latach 2001-2008, została wybrana na stanowisko Prorektora AGH ds. Studenckich na kadencję 2012-2016!
 • Dnia 23.04 na stanowisko Dziekana Wydziału Humanistycznego AGH, na kadencję 2012-2016, wybrany został prof. Janusz Mucha.
 • Maj
 • W dniach 7-13.05 na naszym Wydziale gościła grupa 9 studentów i dwóch opiekunów z Przyazowskiego Państwowego Technicznego Uniwersytetu w Mariupolu na Ukrainie. Było to 5 spotkanie w ramach współpracy pomiędzy WH AGH a PPTU. Grupa studentów Witalija Zielenowa, Olga Krawczenko, Ełła Łukjanenko, Junna Morozowa, Anna Rumiancewa, Alona Szamowa, Ołeksandra Maluga, Mark Wiedasow i Lilia Sapalowa pod opieką Andrieja Ivashko i Jurija Bondarenko brała udział w wykładach na Naszym Wydziale oraz zwiedzała Kraków i okolicę. Gośćmi opiekowali się: Monika Chorobik, Maciej Jaworski, Magdalena Woźniakowska, Katarzyna Stańczyk, Anna Pawlik, Anatolij Kovalewski, Mateusz Rosół, Miłosz Pawlik, Katarzyna Chromik-Myśliwiec, Arkadiusz Suter, Michał Zając, Andriej Pankiw. Wymianę ze strony polskiej zorganizował i koordynował, jak co roku, mgr Maciej Myśliwiec.
 • Dnia 14.05 wybrani zostali Prodziekani naszego Wydziału na kadencję 2012-2016. Będą to: prof. dr hab. Katarzyna Skowronek – Prodziekan ds. kształcenia i studentów, prof. dr hab. Barbara Gąciarz – Prodziekan ds. nauki, dr Anna Małecka – Prodziekan ds. współpracy.
 • Dnia 17.05 nasz Wydział zorganizował wykład otwarty Billa Chambersa, profesora Liverpool Hope University, wiceprzewodniczącego University Network of the European Capitals of Culture, pod tytułem: Linking Higher Education and the Arts.
 • Dnia 28.05, w ramach cyklu „Znani, uznani i zaprzyjaźnieni”, odbyło się na naszym Wydziale zebranie naukowe, na kórym gościem był prof. Krzysztof Kułakowski, Kierownik Katedry Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej  Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, wybitny specjalista od problematyki modelowania procesów nieliniowych oraz teorii gier,  twórca i propagator socjofizyki, organizator seminariów „Matematyka i fizyka w socjologii” na AGH, uczestnik międzynarodowych sympozjów z ekonomo- i socjofizyki PTF. Pan Profesor wygłosił referat, pod tytułem „Fizyka do wzięcia”.
 • Lipiec
 • W dniach 02.07-06.08 dr Grzegorz Ptaszek na zaproszenie prof. Paula Levinsona przebywał jako Visiting Scholar w Fordham University w Nowym Jorku (Departament of Communication & Media Studies). W trakcie pobytu dr Ptaszek uczęszczał m.in. na seminarium prowadzone przez prof. Levinsona poświęcone związkom polityki z nowymi mediami (Politics and New Media).
 • Wrzesień
 • Dr Magdalena Szpunar otrzymała II miejsce za pracę Społeczeństwo spektaklu. Rola internetu w demaskowaniu zakulisowych wymiarów życia społecznego w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Fundację Ubi societas, ibi ius dla pracowników naukowych, na najlepszą pracę pisemną związaną z problematyką fałszerstw pt. „Nauka przeciw fałszerstwom”.
 • Październik
 • Dnia 27.10 odbył się na Wydziale Humanistycznym panel dyskusyjny pt. „Badania nad ezoteryką w Polsce”. Udział w nim wzięli dyskutanci Krzysztof Azarewicz, Paweł Bakalarz, Krzysztof Grudnik i Zbigniew Pasek oraz licznie przybyli goście. Rozważano stan badań nad ezoteryką w Polsce oraz możliwość rozbudowy i stworzenia podobnych do istniejących na Zachodzie centrów „esoteric studies”. Dyskutowano tak nad przeszkodami w rozwoju tych badań jak i nad różnymi metodologiami. W planach – międzyuczelniane seminarium powołane do życia w semestrze letnim 2012/2013 (cykl comiesięcznych spotkań z referatami).
 • Listopad
 • Ogromny sukces Naszego Wydziału! Dnia 21.11 ogłoszono wyniki tzw. „Konkursu o milion na najlepsze programy studiów”, organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego! Wydział Humanistyczny, przedstawiając program II stopnia studiów na kierunku Socjologia – konkurując z dwustoma innymi zgłoszonymi z całego kraju wydziałami – zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej konkursu!!! Od miejsca pierwszego dzieliło nas zaledwie pół punktu… Gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu!
 • Dnia 26.11.2012, w ramach cyklu spotkań „Znani, uznani i zaprzyjaźnieni”, odbył się na naszym Wydziale wykład otwarty prof. Aleksandra Manterysa – socjologa z Collegium Civitas i Instytutu Studiów Politycznych PAN – poświęcony zarządzaniu wrażeniami w interakcjach społecznych, w oparciu o rekonstrukcję poglądów Charlesa H. Cooley’a.
 • Grudzień
 • Dnia 5.12.2012 mgr Łukasz Krzyżowski pomyślnie obronił swoją pracę doktorską w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Praca zatytułowana była „Opieka transnarodowa i relacje międzygeneracyjne w kulturach migracji”, jej promotorem był prof. Janusz Mucha, zaś recenzentkami prof. Krystyna Slany i prof. Elżbieta Tarkowska. Tym samym nasz Wydział zyskał pierwszego w swojej historii absolwenta ze stopniem naukowym doktora z socjologii!
 • Dnia 6.12.2012 na naszym Wydziale odbyła się Sekcja Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH. Zwycięzcą został Marcin Wądołowski, drugie miejsce zajęła Anna Gondek, a trzecie Martyna Kisiała. Organizacją i prowadzeniem Sekcji zajmowała się dr Maria Stojkow, opiekun KNSS.
 • W dniach 6-7.12.2012 odbyła się na naszym Wydziale Konferencja Naukowa „Pozareligijne wymiary duchowości”. Dyskutowano podczas niej między innymi na temat różnych form przejawiania się duchowości pozareligijnej w kulturze popularnej, sztuce i życiu codziennym oraz o różnych ujęciach teoretycznych tego zjawiska w socjologii, psychologii, kulturoznawstwie i filozofii. Organizatorami konferencji byli prof. Katarzyna Skowronek i mgr Radosław Tyrała, zaś jej honorowym przewodniczącym prof. Zbigniew Pasek. [więcej…]
 • Dnia 19.12.2012, w ramach cyklu spotkań „Znani, uznani i zaprzyjaźnieni”, odbył się na naszym Wydziale wykład otwarty redaktora Edwina Bendyka – dziennikarza i pisarza, publicysty działu naukowego tygodnika „Polityka”, zajmującego się relacjami między technologią a życiem społecznym, kierownika Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas oraz wykładowcy w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN i współpracownika Centrum Sztuki Współczesnej – zatytułowany „Moja matka była komputerem. Paradoksy cywilizacji informacyjnej”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.