Kronika

O nas

 • Styczeń
 • Dr Jerzy Pałosz odznaczony został Czarnym Krzyżem, nadawanym przez Das Österreichische Schwarze Kreuz (OSK), w dowód jego zasług na rzecz zachowania i renowacji miejsc pochówku żołnierzy poległych w I Wojnie Światowej. [więcej…]
 • Luty
 • Dwie prace licencjackie studentów naszego Wydziału – Piotra Janusa i Kamila Łuczaja – zostały wyróznione w konkursie „Diamenty AGH” (edycja 2010), celem którego jest wyłonienie najlepszej pracy dyplomowej obronionej w AGH w danym roku. Praca Piotra Janusa nosi tytuł Posłuszne dziewczynki i zbuntowani chłopcy. Obraz ról płciowych w polskich podręcznikach do nauczania początkowego pt. „Wesoła Szkoła”, zaś Kamila ŁuczajaPolityczka czy jednak polityk? Analiza tożsamości płciowej członkiń młodzieżowych organizacji politycznych. Obie prace zostały napisane pod kierunkiem dr Katarzyny Leszczyńskiej.
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało środki finansowe na realizację projektu badawczego promotorskiego (nr N N116531740) pt. Opieka transnarodowa i relacje międzygeneracyjne. Współczesne polskie 'kultury migracji'. Kierownikiem projektu jest prof. Janusz Mucha, a głównym wykonawcą mgr Łukasz Krzyżowski.
 • Marzec
 • W marcu 2011 ukonstytuował się nowy zarząd krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w następującym składzie: Katarzyna Leszczyńska (AGH) – przewodnicząca, Hubert Kaszyński (UJ) – wiceprzewodniczący, Łukasz Krzyżowski (AGH) – sekretarz, Tomasz Piróg (AGH) – skarbnik, Przemysław Kisiel (UEK) – członek zarządu. Gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy.
 • W dniach 11-19.03.2011 odbył się wyjazd studentów Wydziału Humanistycznego do Wurzburga (Niemcy). Wymiana miała charakter spotkania młodzieżowego i została przygotowana w gronie międzynarodowym, w którym stronę polską reprezentowali studenci z Koła Naukowego Studentów Socjologii AGH.
 • 21.03.2011, w ramach cyklu spotkań „Znani, uznani i zaprzyjaźnieni”, odbył się na naszym Wydziale wykład otwarty prof. Piotra Kowalskiego, historyka kultury, literaturoznawcy i etnologa z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykład zatytułowany był Na przykład jaszczurka. Kulturoznawcze uwagi o historii zwierząt.
 • 28.03.2011 odbył się na naszym Wydziale pierwszy wykład w ramach seminarium „Tożsamość przestrzeni. Polskie miasta po 1989 roku”. Seminarium organizowanie jest przez Wydział Humanistyczny AGH (pomysłodawca i koordynator – dr Jacek Gądecki) oraz przez kwartalnik „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”. Seminarium składało się z czterech spotkań, które miały miejsce między marcem a czerwcem. Kolejno głównymi prelegentami byli: prof. Magdalena Staniszkis, architektka i urbanistka, Politechnika Warszawska (wykład Polityka miejska okresu transformacji. Stan, diagnoza i szanse miejskiej przestrzeni na przykładzie Warszawy), prof. Bohdan Jałowiecki, socjolog, Uniwersytet Warszawski (wykład Obszar, przestrzeń, miejsce), prof. Ewa Rewers, kulturoznawczyni, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (wykład Marginalizacja interpretacyjnej mocy kontekstu) oraz prof. Ewa Kuryłowicz, architektka, Politechnika Warszawska, Pracownia Architektury Kuryłowicz&Associates (wykład Pojęcia tożsamości architektury w mieście i tożsamości przestrzeni miasta jako wzajemnie uwarunkowane i dynamiczne).
 • Kwiecień
 • W kwietniu wystartowała pierwsza edycja nowo otwartych przez nasz Wydział studiów podyplomowych z Marketingu Internetowego. Pomysłodawcami i opiekunami studiów są mgr Jarosław Królewski i dr Katarzyna Leszczyńska. Studia rekomendowane są przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. [więcej…]
 • Mgr Łukasz Krzyżowski został laureatem dziewiętnastej edycji programu stypendialnego START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W tym roku spośród 1027 kandydatów wybrano 128 najzdolniejszych młodych naukowców, którzy otrzymają od FNP roczne stypendium w wysokości 28 000 zł.
 • 15.04.2011 z gościnnym wykładem na naszym Wydziale wystąpił prof. Adam Czarnota z Wydziału Prawa Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w Sydney w Australii, dyrektor Centrum Interdyscyplinarnych Studiów nad Prawem i wieloletni członek Zarządu Research Committee on the Sociology of Law, International Sociological Association. Wykład zatytułowany był Transnational justice, collective memories and rule of law.
 • Mateusz Osienkiewicz, student naszego Wydziału zajął I miejsce w III Biennale Fotograficznym Uniwersytetu Śląskiego „Nauka – świat bez granic” w kategorii zdjęcie społeczno-kulturalne za zdjęcie zatytułowane Zabawy z bronią przed meczetem. Hama, Syria 2008. Fotografię Mateusza Osienkiewicza można obejrzeć na wystawach w Muzeum Śląskim, w Porcie Lotniczym Katowice-Pyrzowice oraz w Bibliotece Śląskiej, a także – wraz z abstraktem naukowym – w katalogu wystawy.
 • Maj
 • Rozstrzygnięta została druga edycja konkursu na najlepszego studenta WH. Najlepszym studentem naszego Wydziału w roku akademickim 2010/2011 został Karol Kaczorowski. Gratulujemy!
 • W dniach 26.04–7.05.2011 roku miała miejsce czwarta odsłona wymiany pomiędzy WH AGH, a Przyazowskim Państwowym Technicznym Uniwersytetem w Mariupolu. Na Ukrainę udała się grupa 10 studentów: Monika Chorobik, Katarzyna Chromik, Maciej Jaworski, Anatolii Kovalevskij, Monika Kulisa, Anna Orzech, Natalia Policzkiewicz, Arkadiusz Suter i Magdalena Woźniakowska, pod opieką mgra Macieja Myśliwca. Grupa odwiedziła Lwów, Donieck i Mariupol. Podczas pobytu na Uniwersytecie w Mariupolu studenci brali udział w licznych spotkaniach zarówno ze studentami, jak i Polonią i przedstawicielami władz lokalnych. Spotkania obejmowały tematykę problemów społecznych w Polsce i na Ukrainie, sytuacji mniejszości w obu krajach, współpracy międzynarodowej, a także drogi Ukrainy do Unii Europejskiej. [więcej…]
 • W dniach 4-7.05.2011 przebywala na naszym Wydziale delegacja Wydzialu Filozoficznego Uniwersytetu Cyryla i Metodego w Skopie w Macedonii, z Dziekanem Profesorem Goranem Adjinskim, ProDziekanem Prefesor Lena Damovska i Dyrektorem Instytutu Socjologii, Profesorem Zoranem Matevskim. Profesor Matevski wyglosil odczyt „Macedonia and her Religions”. Wkrotce podpisana zostanie umowa o wspolpracy miedzy AGH a UCiM w Skopie.
 • W dniach 12-13.05.2011 odbyła się na naszym Wydziale Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Performatywne wymiary kultury”. Dyskutowano podczas niej między innymi na temat performatywności w polityce, sztuce, mediach, religii i oczywiście w samym języku. Organizatorkami konferencji były prof. Katarzyna Skowronek i dr Katarzyna Leszczyńska. [więcej…]
 • Katarzyna Gola, studentka naszego Wydziału, została laureatką uczelnianego etapu „Konkursu na Najlepszego Studenta RP – Studencki Nobel”, zajmując II miejsce na AGH. Studencki Nobel 2011 to III edycja konkursu na najlepszego studenta organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Oceniana w nim jest wszechstronność naukowa, społeczna, biznesowa. [więcej…]
 • W dniach 20-22.05.2011 odbyła się na naszym Wydziale konferencja „Second Conference for Promoting Polish-German Cooperation in the Socal Sciences & Humanities”. Organizatorem był prof. Klaus Mueller.
 • Czerwiec
 • 1.06.2011 nasz Wydział obchodził dziesięciolecie powołania do życia! Dokładnie 1.06.2001 roku Senat Akademii Górniczo-Hutniczej powołał do życia Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, który od 2008 roku nosi nazwę Wydział Humanistyczny. Z tej okazji 7.06.2011 w Auli AGH odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Humanistycznego.
 • W dniach 17-24.06.2011 mgr Maciej Myśliwiec na zaproszenie Wydziału Socjologii i Programu Studiów Europejskich gościł na University of Victoria w Kanadzie, gdzie wygłosił wykłady pt. Political and social changes in Poland after fall of the communism.
 • Katarzyna Harężlak i Kamil Łuczaj, studenci I roku SUM na socjologii, wygrali rozpisany przez władze WH konkurs na staż asystencki w następnym roku.
 • Lipiec
 • Na naszym Wydziale odbyła sie juz czwata z kolei edycja Szkoly Letniej dla studentów z Meksyku. Przebywali na WH w dniach 27.06-23.07. Grupa liczyła  24 osoby oraz dwie osoby z kadry – Olga Gonzalez Ordonez oraz Mario Brenes Garcia. Kurs nosił nazwę „Ethics Fundamentals”. Kierownikiem Szkoły jest prof. Anna Siwik. Za organizację wykładów i imprez kulturalnych odpowiada dr Anna Małecka.
 • Mgr Łukasz Krzyżowski otrzymał stypendium na odbycie wizyty studyjnej w University of Iceland oraz follow-up study projektu Opieka transnarodowa i relacje międzygeneracyjne w kulturach migracji. Projekt będzie realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.
 • Sierpień
 • Mgr Tomasz Piróg otrzymał stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) dla doktorantów i młodych pracowników naukowych. Celem stypendium jest półroczny pobyt badawczy na Uniwersytecie im. Marcina Lutra w Halle (Saale).
 • Wrzesień
 • Dr Magdalena Szpunar zdobyła II miejsce w ogólnopolskim konkursie dla pracowników naukowych i doktorantów „Nauka przeciw fałszerstwom” organizowanym przez Fundację „Ubi societas ibi ius”.
 • Mgr Łukasz Krzyżowski otrzymał stypendium na odbycie wizyty studyjnej w University of Bergen. Projekt będzie realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.
 • Praca Joanny Dudy, studentki socjologii WH, zatytułowana Biały szkwał, napisana pod opieką dr Anny Małeckiej w ramach zajęć z Retoryki i gatunków medialnych, wygrała konkurs „Zostań reporterem Travelera” zorganizowany przez „National Geographic”. Kategoria, w której tekst został wyróżniony, to Raport specjalny – historia z dreszczykiem. Reportaż zostanie opublikowany w grudniowym numerze pisma „Traveler – National Geographic”.
 • Październik
 • Dr Anna Okońska-Walkowicz została Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Spraw Społecznych! Serdecznie gratulujemy!
 • W dniach 5-12.10.2011 nasz Wydział gościł trójkę studentów z Uniwersytetu Cyryla i Metodego w Skopje wraz z ich opiekunem prof. Stojanowską. Przyjazd Macedończyków odbył się w ramach wymiany, którą zapoczątkował wyjazd studentów kulturoznawstwa WH AGH do Macedonii w dniach 21-30.09.2010.
 • Nasz absolwent, mgr Paweł Rozmus, otrzymał II miejsce w VIII edycji „Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską lub doktorską, której tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zawodowym, społecznym lub zdrowotnym OTWARTE DRZWI” organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w kategorii: prace magisterskie z zakresu rehabilitacji społecznej). Nagrodzona praca zatytułowana Niepełnosprawne mass media. Przedsięwzięcia medialne kierowane do osób niepełnosprawnych, jako źródło użytecznych informacji oraz wzorów zachowań, napisana została pod kierunkiem prof. Barbary Gąciarz.
 • Listopad
 • W dniach 25-26.11.2011 odbyła się na naszym Wydziale konferencja studencko-doktorancka „Kulturowe aspekty zmysłowej sfery człowieka”. Organizatorem było Kulturoznawcze Koło Naukowe, zaś koordynatorką dr Jowita Guja. Dyskutowano nad całym szeregiem zagadnień, które można sprowadzić do kwestii centralnej „dychotomia natura-kultura a zmysły”. [więcej…]
 • Nasz student, obecnie asystent-stażysta, mgr Kamil Łuczaj po raz drugi z rzędu otrzymał Stypendium Sapere Auso, przyznawane przez Małopolską Fundację Stypendialną.
 • Nasza absolwentka, mgr Sylwia Zelek, otrzymała nagrodę II stopnia w konkursie na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego, organizowanego przez Sapere Auso – Małopolską Fundację Stypendialną. Nagrodzona praca zatytułowana Własna firma drogą do sukcesu czy porażki? Analiza przedsiębiorczości w powiecie limanowskim generowanej działaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej, napisana została pod kierunkiem dr Marii Nawojczyk.
 • Grudzień
 • Dnia 8.12.2011 na naszym Wydziale odbyła się Humanistyczna Sekcja Studenckiej Sesji Kół Naukowych. Zwyciężczynią została Anna Budzowska, drugie miejsce zajął Sebastian Szczepaniak, a trzecie Michał Madej. Organizacją i prowadzeniem Sekcji zajmowała się dr Maria Stojkow, opiekun Koła.
 • Dnia 8.12.2011 odbyła się na naszym Wydziale konferencja naukowa „Problemy społeczne Małopolski i ich instytucjonalne wymiary. Refleksje teoretyczne i praktyczne rozwiązania”. Organizatorami byli Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. AGH było współorganizatorem konferencji. Nad całością czuwały prof. Barbara Gąciarz i dr Katarzyna Leszczyńska.[więcej…]
 • Nasza absolwentka, mgr Paulina Świątek, otrzymała I nagrodę w konkursie Dyrektora Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Nagrodzona praca zatytułowana Pomiędzy aktywizacją a marginalizacją. Jawne i ukryte funkcje Uniwersytetów Trzeciego Wieku, napisana została pod kierunkiem prof. Janusza Muchy.
 • Nasi studenci, Kamil Łuczaj i Jowita Skrzypaszek, otrzymali Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2011/2012.
 • Dr Anna Okońska-Walkowicz została uznana przez redaktorów „Dziennika Polskiego” za jedną z Osobowości Roku 2011. [więcej…]