Kronika

O nas

 • Styczeń
 • Mgr Maciej Myśliwiec otrzymał wyróżnienie w ramach konkursu „Diamenty AGH” (edycja 2009), celem którego jest wyłonienie najlepszej pracy dyplomowej obronionej w AGH w danym roku. Wyróżniona praca nosi tytułPomiędzy światem „realnym” a światem „wirtualnym”. Portale społecznościowe jako miejsce występowania zjawisk społecznych i napisana została pod kierunkiem prof. Janusza Muchy.
 • Marzec
 • W dniach 5-6.03.2010 Koło Naukowe Studentów Socjologii WH zorganizowało Ogólnopolską Konferencję Naukową Studentów i Doktorantów „Poznajmy się – polska socjologia wczoraj i dziś”. Dzień pierwszy poświęcony był przeszłości – zaprezentowano mniej znane wątki z historii socjologii polskiej. Z kolei drugiego dnia studenci i doktoranci dzielili się wrażeniami na temat stylu uprawiania i nauczania socjologii w różnych ośrodkach akademickich w kraju. Na koniec odbyła się dyskusja panelowa na temat sytuacji młodych naukowców w Polsce.[więcej…]
 • Rozstrzygnięta została pierwsza edycja konkursu na najlepszego studenta WH. W szranki stanęli Dorota Jedlikowska, Katarzyna Suwada i Kamil Łuczaj. Najlepszym studentem naszego Wydziału w roku akademickim 2009/2010 został Kamil Łuczaj. Gratulujemy!
 • Kwiecień
 • Dr Jacek Gądecki po raz drugi otrzymał stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
 • W dniach 22-23.04.2010 na naszym Wydziale odbyła się I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wartości podstawowe w kontekstach współczesnych”. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był dr hab. Maciej Uliński, prof. AGH. Głównym celem konferencji była interdyscyplinarna dyskusja – prowadzona w gronie wybitnych uczonych – nad problematyką przemian jakim w związku z rozwojem cywilizacyjnym podlega sfera wartości podstawowych oraz jej rozumienie. [więcej…]
 • Maj
 • W dniach 24-31.05.2010 na naszym Wydziale gościła grupa studentów z Przyazowskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Mariupolu na Ukrainie. Było to trzecie spotkanie studentów WH ze studentami PPUT w ramach dwustronnej współpracy. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem „Media w działaniu”. W czasie tygodnia spędzonego w Krakowie 10 ukraińskich studentów brało udział w wykładach o tematyce nowych mediów i rynku medialnego w Polsce i Europie. Wykłady uzupełnione były spotkaniami z przedstawicielami akademickich stacji radiowych i gazet. W programie pobytu naszych gości nie zabrakło również aspektu turystycznego –  mieli oni okazję zwiedzić zabytki Krakowa i okolic.
 • 31.05.2010, w ramach cyklu spotkań „Znani, uznani i zaprzyjaźnieni”, odbył się na naszym Wydziale wykład otwarty prof. Davida Osta zatytułowany „Czy (i jaka) analiza klasowa daje szansę na trafne zrozumienie współczesnych postkomunizmów”. Prof. David Ost, pracujący w Hobart & William Smith Colleges, Geneva NY, USA, jest wybitnym specjalistą problematyki transformacji systemowej w krajach postkomunistycznych.
 • Czerwiec
 • 11.06.2010 nasz Wydział podejmował wyjątkowego gościa. Mieliśmy możliwość wysłuchania wykładu prof. Mortona Halperina – profesora Uniwersytetu Harvarda, doradcy trzech prezydentów Stanów Zjednoczonych, wybitnego męża stanu i polityka.  Profesor Halperin wygłosił wykład „Democracy in the Age of Terrorism”.
 • W dniach 11-12.06.2010 na naszym Wydziale odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa „Istota kultury szkoły jako miejsca nauczania i oddziaływań wychowawczych”. Organizatorem była dr Ewa Augustyniak z Katedry Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej. Konferencja poświęcona była namysłowi nad kulturą szkoły jako kulturą organizacji. [więcej…]
 • 11.06.2010 na naszym Wydziale odbyło sie studenckie seminarium naukowe „Przestrzenie Seniorów – Starość i relacje międzygeneracyjne”. Obejmowało ono zagadnienia dotyczące problematyki seniorów we współczesnym świecie: wizji starości i starzenia się, obszarów aktywności ludzi w podeszłym wieku, szans i wyzwań związanych z użyciem nowych technologii przez seniorów, relacji międzypokoleniowych, a także trudności i przeszkód pojawiających się na drodze do pełnej aktywizacji starości. Referentami byli w przeważającej mierze studenci WH AGH. [więcej…]
 • Mgr Łukasz Krzyżowski otrzymał stypendium indywidualne z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego na realizację projektu badawczego „Opieka transnarodowa i relacje międzygeneracyjne w kulturach migracji”. Projekt będzie realizowany we współpracy z University of Iceland. Łukasz Krzyżowski spędzi trzy miesiące (sierpień-październik) w Rejkiawiku, prowadząc badania terenowe wśród polskich migrantów.
 • Absolwentka socjologii naszego Wydziału, mgr Magdalena Trojanek, wygrała zorganizowany przez Polską Akcję Humanitarną konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą szeroko rozumianej tematyki „rozwojowej” (międzynarodowej współpracy rozwojowej, globalnych zależności między Południem a Północą itp.). Konkurs odbywał się w ramach międzynarodowego projektu „To Act You Have To Know”. Nagrodzona praca magisterska nosi tytuł: Pomoc rozwojowa – między sektorem rządowym a pozarządowym. Rzeczpospolita Polska jako aktor współczesnego systemu światowego. Jej promotorem był prof. Janusz Mucha.
 • W dniach 24-25.06.2010 odbyła się na naszym Wydziale konferencja naukowa „Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu”. Organizatorką była dr Jowita Guja z Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii. Dyskutowano przede wszystkim nad kwestiami filozoficznymi  związanymi z problematyką ateizmu, znalazło sie jednak róznież miejsce na podjęcie wątków o charakterze psychologicznym i socjologicznym. Z uwagi na niezbyt częste podejmowanie tej problematyki przez polska naukę, konferencję można uznać za pionierską. [więcej…]
 • Lipiec
 • W okresie 27.06-25.07.2010 w ramach Szkoły Letniej odbył sie kurs „Arts & Culture” dla 15-osobowej grupy mlodzieży z Meksyku (Tecnologico De Monterrey). Kursy prowadzone są przez Wydział Humanistyczny od 2008 roku, dzięki trwającej już 11 lat wymianie studentów AGH i uczelni meksykańskich. Kierownikiem Szkoły jest prof. Anna Siwik. Za organizację wykładów i imprez kulturalnych odpowiada dr Anna Małecka.
 • Wrzesień
 • W dniach 8-11.09.2010 odbył się w Krakowie XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Uczestnicy Zjazdu obradowali pod hasłem „Co się dzieje ze społeczeństwem?”. Obok Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego AGH była jednym z organizatorów tej niezwykle ważnej dla polskiego środowiska socjologicznego imprezy. W Radzie Programowej Zjazdu zasiedli prof. Lesław Haber i prof. Janusz Mucha, zaś w Komitecie Organizacyjnym dr Maria Nawojczyk. Czynny udział w Zjeździe wzięli niemal wszyscy pracownicy (socjologowie) z WH oraz grupa studentów. Niektórzy brali udział w sympozjach (prof. Barbara Gąciarz, prof. Krystyna Slany i prof. Lesław Haber), niektórzy byli organizatorami grup tematycznych (prof. Janusz Mucha, prof. Katarzyna Skowronek, prof. Maria Szmeja, prof. Dariusz Wojakowski, dr Katarzyna Leszczyńska, mgr Łukasz Krzyżowski oraz studenci Karol Kaczorowski i Kamil Łuczaj). Część imprez Zjazdu odbyła się w siedzibie naszego Wydziału. [więcej…]
 • W dniach 21.09-12.10 dr Jacek Gądecki przebywał, w ramach stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w Glasgow, jako visiting researcher w Departament of Urban Studies Glasgow University. Celem wizyty było nawiązanie współpracy z badaczami tej jednostki zainteresowanymi procesami przemian miast poprzemysłowych, prezentacja i dyskusja nad założeniami realizowanego obecnie przez niego projektu badawczego „I love NH” oraz kwerenda biblioteczna.
 • Październik
 • W dniach 23-27.10.2010 Wydział Humanistyczny AGH odwiedziła grupa studentów niemieckich z Würzburga, podróżujących po Polsce w ramach podróży studyjnej finansowanej przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej. Studenci z Koła Naukowego Studentów Socjologii AGH zadbali o godne przyjęcie gości. Obejmowało ono nie tylko wspólne zwiedzanie miasta i spędzanie wieczorów, ale także przygotowanie seminarium studenckiego dotyczącego współczesnego oblicza społeczeństw Polski i Niemiec. Wizytę koordynowali dr Bernadette Jonda (Universität Würzburg) i mgr Tomasz Piróg (AGH).
 • Listopad
 • Praca magisterska absolwentki WH mgr Marty Adamek zdobyła nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego dla najlepszej pracy magisterskiej dotyczącej promocji i rozwoju polskich regionów i obszarów lokalnych w kontekście wykorzystanie funduszy UE w IV edycji Konkursu „Teraz Promocja”. Nagrodzona praca nosi tytuł Społeczeństwo informacyjne a kapitał społeczny. Na przykładzie województwa podkarpackiego i napisana została pod kierunkiem prof. Stanisława Ignacego Fiuta.
 • Nasi studenci doceniani są nie tylko w murach naszej Alma Mater. Niech o tym poświadczą liczne nagrody i stypendia otrzymane przez nich w tym roku. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymali: Paulina Świątek, Karol Kaczorowski i Kamil Łuczaj. Stypendium Sapere Auso przyznawane przez Małopolską Fundację Stypendialną otrzymał Kamil Łuczaj. Nagrody Rektora za wyniki w nauce otrzymali: Kinga Karasek-Kędzior, Katarzyna Harężlak (podwójna), Martyna Kisiała, Patrycja Glewicz, Ewelina Romanek, Kamila Zdebska, Magdalena Tuleta, Albert Leśniak, Karolina Chrzan i Karolina Konieczna. Stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia otrzymały: Barbara Cyrek i Anna Mikulska. Gratulujemy!
 • Grudzień
 • 9.12.2010 na naszym Wydziale odbyła się Humanistyczna Sekcja Studenckiej Sesji Kół Naukowych. Zwyciężczynią została Dominika Faber, drugie miejsce zajął Kamil Łuczaj, a trzecie Jowita Skrzypaszek. Organizacją i prowadzeniem Sekcji zajmowała się mgr Maria Stojkow, opiekun Koła.