//Zapytanie i nazwę jeśli jest różna wyświetl

Obraz choroby w dyskursie kulturowym

18-19 maja 2017

//Koniec zapytania

 

Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie

zaprasza na

Ogólnopolską Konferencję Naukową

Obraz choroby w dyskursie kulturowym

WH_obraz-choroby-w-kulturze_plakat_A2

Cel i tematyka:

Konferencja wpisuje się w nowy, kształtujący się w środowisku akademickim kulturowy dyskurs na temat choroby, stanowiący uzupełnienie dyskursów obecnych w obszarze nauk medycznych. Za szczególnie uzasadnioną i potrzebną uważamy między innymi analizę kulturowych uwarunkowań kategorii choroby oraz jej wielowymiarowego wpływu na szeroko rozumianą kulturę. Planowana konferencja w zamierzeniu stanowić ma forum dla dyskusji interdyscyplinarnej i być może transdyscyplinarnej, w trakcie którego głos będą mogli zabrać przedstawiciele takich nauk jak kulturoznawstwo, socjologia, filozofia, nauki o sztuce, medioznawstwo, psychologia, a także nauk medycznych.

Proponowana tematyka wystąpień:

 • kulturowe uwarunkowania kategorii choroby;
 • obrazy choroby w sztuce, literaturze, filozofii;
 • kulturowe kontrowersje wokół problematyki choroby;
 • metaforyka choroby w dyskursie kulturowym;
 • obrazy niepełnosprawności w sztuce, literaturze i filozofii;
 • procesy starzenia – implikacje kulturowo-społeczne;
 • choroba a wykluczenie społeczne;
 • etyczny, religijny oraz duchowy wymiar choroby;
 • psychologiczno-kulturowe aspekty choroby;
 • obraz choroby w mediach;
 • obrazy choroby w dyskursie polityczno-społecznym;
 • obraz zdrowia i choroby w dyskursie ekologicznym;
 • kulturowe aspekty teorii zdrowego trybu życia i diety.

Komitet Naukowy Konferencji:

 • Prof. Jacek Dębicki – Przewodniczący (Wydział Humanistyczny AGH)
 • Prof. Barbara Gąciarz (Wydział Humanistyczny AGH)
 • Prof.Barbara Gryglewska (Collegium Medicum UJ)
 • Prof. Zbigniew Pasek (Wydział Humanistyczny AGH)
 • Prof. Anna Siwik (Wydział Humanistyczny AGH)

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 • dr Anna Małecka Przewodnicząca
 • dr Maria Katarzyna Grzegorzewska
 • dr Jowita Guja
 • dr Ewa Migaczewska
 • dr Anna Olszewska
 • mgr Marcin Wądołowski Sekretarz
 • Elżbieta Murias

czwartek, 18 maja 2017

8.30 – 9.15 rejestracja uczestników
(Wydział Humanistyczny AGH, ul. Gramatyka 8a)
9.15 – 9.30 powitanie uczestników, otwarcie konferencji
(Aula na Wydziale Zarządzania AGH, ul. Gramatyka 10)
9.30 – 10.00 wykład inaugurujący: Oblicza cierpienia
prof. Tadeusz Gadacz (AGH)
10.00 – 10.30 wykład inaugurujący: Pojęcie choroby w ujęciu polskiej “szkoły filozofii medycyny” na przełomie XIX i XX wieku
prof. Ryszard W. Gryglewski (UJ CM)
10:30-11:00 wykład: Głuchota – choroba czy kultura?
mgr Anna Butkiewicz (AGH), mgr Malwina Kocoń (UP)
11.00 – 11.30 przerwa organizacyjno-kawowa
(Wydział Humanistyczny AGH, ul. Gramatyka 8a, s. 21)

I sesje panelowe (11:30-13:00)
Obraz choroby w dyskursie społeczno-kulturowym (sala 117)
Przewodnicząca: dr hab. Alicja Łaska-Formejster
prof. Anna Szyndler
(AJD)
Etyczny, religijny oraz kulturowo-społeczny wymiar choroby w mentalności współczesnego społeczeństwa niemieckiego na przykładzie przypadku Waltera Jensa
dr Magdalena Kowalska
(UR w Krakowie)
Proces pozytywnegzo starzenia się na polskiej wsi – analiza zjawiska na obszarze Polski południowo – wschodniej
mgr Natalia Czyżowska
(HŚŁ)
Społeczno-kulturowe aspekty opieki paliatywno-hospicyjnej
dr Mikołaj J. Łuczak
(AP w Słupsku)
Opieka paliatywna i hospicyjna w świadomości społecznej w różnych krajach
dr Stanisław Radoń
(UPJPII)
Neuro-psycho-matematyka choroby w świetle nowoczesnych koncepcji o zdrowiu
Obraz choroby w starożytności i średniowieczu (sala 120)
Przewodniczący: prof. Jacek Dębicki
dr hab. Dominika Budzanowska-
Weglenda
(UKSW)
Katon Starszy o chorobach ludzi i zwierząt – w traktacie O rolnictwie
dr Anna Maria Lasek
(UAM)
Obraz choroby w Dionysiaka Nonnosa z Panopolis
mgr Emilia Przylepa
(UAM)
Choroba jako zaburzenie proporcji. Obraz zdrowia i choroby w świetle hippokratejskiego traktatu
„O diecie”
dr Wojciech Golonka Średniowieczne spojrzenie na chorobę w pismach św. Tomasza z Akwinu
mgr Mateusz Okoński
(UP)
Choroba jako źródło wykluczenia na terenie starożytnego Barbaricum. Uśmiercanie niepełnosprawnych: pragmatyzm, czy przejaw praktyk religijnych?
Choroba nowotworowa (sala 122)
Przewodnicząca: dr Ewa Migaczewska
Elżbieta Murias
(AGH)
Emocjonalny szantaż? – choroba nowotworowa w polskich kampaniach społecznych
mgr Mariusz Janik
(UWr)
Obraz chorób nowotworowych w polskim kinie współczesnym
mgr Agnieszka Kaźmierczak
(UMed Wrocław)
Obraz chorób nowotworowych i możliwości ich leczenia w dyskursie paramedycznym
mgr Beata Koper
(UAM)
Rak jako metafora
Stanisław Godlewski
(UAM)
Nowo-twory? Rak a sztuki wizualne i performatywne

13:00 – 14:15 przerwa obiadowa (Restauracja “Eden”, ul. Bydgoska 19A)

II sesje panelowe (14.15-15.45)
Kulturowe kontrowersje wokół problematyki choroby (sala 117)
Przewodnicząca: dr Anna Olszewska
dr hab. Alicja Łaska-Formejster
(UŁ)
„Ludzkie” oczekiwania i potrzeby, czyli sztuka przetrwania chorych na przykładzie skarg i wniosków
prof. Katarzyna Gurczyńska- Sady
(UP w Krakowie)
Świat bez chorych. Mityczna kraina szczęścia w eugenicznej wizji rzeczywistości
dr Aleksandra Szlagowska
(UMed Wrocław)
„Straszliwe skutki masturbacji”, czyli kulturowy obraz onanizmu w XIX i XX-wiecznych podręcznikach i poradnikach
dr Dorota Wiszejko- Wierzbicka
(SWPS)
Ku zdrowiu czy ku chorobie? Motywy zażywania nowych substancji psychoaktywnych (NSP), tzw. „dopalaczy” na podstawie wyników projektu I-TREND
dr Iwona Butmanowicz-Dębicka
(PK)
Myślenie pozytywne: pomiędzy panaceum na choroby współczesności a okultyzmem
Obraz choroby w średniowieczu (sala 120)
Przewodniczący: prof. Piotr Mróz
prof. Jacek Dębicki<br/ >(UJ) Choroba a twórczość Wita Stwosza
dr Lidia Grzybowska<br/ >(UJ) Grzechy jako choroby ciała (na wybranych przykładach literatury średniowiecznej)
dr Olga Anchimiuk
(UB)
Больные и болезни в Житиях святых-отшельников
dr Barbara Kowalska
(AJD)
Choroba Kazimierza Wielkiego w kronikarskich odsłonach średniowiecza
dr Tomasz Dekert
(AIK)
Febra i migrena w starochrześcijańskich tekstach magicznych
Obraz choroby w kulturze ludowej / Dylematy wokół transplantologii (sala 122)
Przewodniczący: dr Wacław Branicki
prof. Łukasz Trzciński
(AGH)
Obraz choroby w społecznościach pierwotnych na wybranych przykładach
dr Monika Buława
(PAN)
Kulturowe uwarunkowania wyodrębniania jednostek chorobowych w medycynie ludowej
dr Magdalena Machowska
(AGH)
Konceptualizacja choroby umysłowej w tradycyjnej kulturze cygańskiej
mgr Joanna Picewicz
(AIK)
Czy praktyka transplantacyjna ex mortuo jest współczesną formą kanibalizmu?
mgr Marta Mirosława Perkowska
(UB)
Transplantacje w dyskursie interdyscyplinarnym

15:45 – 16:00 przerwa kawowa (Wydział Humanistyczny AGH, ul. Gramatyka 8a, s.21)

III sesje panelowe (16.00-18.20)
Metaforyka choroby w dyskursie kulturowym (sala 117)
Przewodniczący: prof. Zbigniew Pasek
dr Iwona Wieżel, lek. med. Ewa Domańska-
Glonek,
mgr Magdalena Horodeńska
(UMed Lublin)
Narracja choroby – kognitywny wymiar doświadczenia na podstawie „AIDS i jego metafory” Susan Sontag. Studium z zakresu narratologii medycznej
mgr Anna Steliżuk
(UW)
Wizualne i werbalne metafory konceptualne zaburzeń afektywnych w komiksie
dr Mateusz Dąsal
(UMed Wrocław)
Choroba to wojna, choroba to dar, choroba to kara. Współczesne metaforyzacje kategorii choroby w perspektywie językoznawstwa kognitywnego
dr Monika Ładoń
(UŚ)
Choroba jako metafora. Od Susan Sontag do Eve Elsne
dr Justyna Sierakowska
(UMed Białystok)
Rola motywu choroby w dyskursie ekologicznym
mgr Krzysztof M. Maj<br/ >(UJ) Pharmakon i dystopia
Anna Lewandowska
(UG)
Oblicza choroby w wybranych przysłowiach polskich
mgr Jesica Woźniak
(UZ)
„Choroba już się wpiła w duszę, a gdzie dusza zajęta, tam ciało sobie rady nie da”. Metafora choroby w prozie Józefa Ignacego Kraszewskiego
Obraz choroby w przekazie medialno-kulturowym (sala 120)
Przewodnicząca: prof. Katarzyna Skowronek
dr Grzegorz Kubiński
(UP)
Monstrualne piękno. Analiza choroby w narracji medialnej
dr Dominik Lewiński
(UWr)
Zbawić ciało za życia. Rzecz o medializacji medycyny
dr Agata Maksymowicz
(AGH)
Leczenie w Polsce i za granicą – kulturowe uwarunkowania relacji lekarz – pacjent w opini- ach internetowych
mgr Waldemar Bojakowski
(UWr)
Farmakologizacja codzienności – o niektórych aspektach funkcjonowania aptek internetowych
dr hab. Maria Świątkiewicz-
Mośny<br/ >(UJ),
dr Maja Drzazga-Lech
(UŚ)
Zaczarowany – odczarowany świat. Osoby/postacie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tekstach kulturowych
dr Karina Stasiuk-Krajewska
(SWPS we Wrocławiu)
Choroba psychiczna a sztuka – o granicach dyskursywnych
dr Dorota Mroczkowska
(UAM)
mgr Katarzyna Pilarczyk
(UAM)
Zaburzenia jedzenia jako „choroby” współczesnej kultury
mgr Katarzyna Biel-Ziółek
(AIK)
Wielowymiarowość jakości życia człowieka w obliczu choroby
Obraz choroby w filozofii i religii (sala 122)
Przewodniczący: prof. Łukasz Trzciński
prof. Teresa Zbyrad
(UP)
Ciało jako źródło przyjemności i cierpienia. Filozoficzno-religijne odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia
dr Piotr Karpiński
(PWT w Warszawie)
Cierpienie daje do myślenia. Choroba i cierpienie w filozofii Paula Ricoeura
prof. Piotr Mróz<br/ >(UJ) Inne światy, inne cierpienia: Canetti, Kafka, Kubin
dr Wacław Branicki
(AGH)
Obraz choroby w perspektywie egzystencjalnej
dr Paweł Wójs
(UP)
Doświadczenie egzystencjalne jak choroba. Studium przypadku Gilberta Jonasa
dr Marta Chojnacka-Kuraś
(UW)
Chorować, czyli żyć aż do końca. Instrukcja obsługi choroby według ks. Jana Kaczkowskiego
dr Paweł Plichta<br/ >(UJ),
mgr Łukasz Hońdo
(KSS im. JPII)
Jak i co leczy Biblia w XXI wieku?
mgr Szymon Krzysztof Ciećko
(UKSW)
„Che soffrite nello spirito e nel corpo” – holistyczne spojrzenie na zagadnienie choroby i cierpienia w świetle orędzi papieskich na Światowy Dzień Chorego (1993-2017)

20:00 bankiet (Restauracja “Eden”, ul. Bydgoska 19A)

piątek, 19 maja 2017

08:30 – 09:00 rejestracja uczestników (Wydział Humanistyczny AGH, ul. Gramatyka 8a)
IV sesje panelowe (9.00 – 10.30)
Obraz choroby w literaturze i sztuce (sala 117)
Przewodniczący: prof. Ignacy Fiut
prof. Barbara Gawda
(UW),
mgr Kalina Łukasiewicz
(UW)
‘Choroba nieobecna’ a mentalność homo sovieticus w świetle prozy S. Aleksijewicz
dr Joanna Janusz
(UŚ)
Od alienacji do akceptacji. Obraz choroby w dwudziestowiecznej włoskiej prozie awangardowej (Gadda – Volponi – Tondelli)
mgr Katarzyna Winiarska-
Ścisłowicz<br/ >(UJ)
Obrazy z wnętrza. Chorobowe wizerunki dziewczynek w malarstwie Aleksandry Waliszewskiej
dr Bożena Czarnecka
(UWr)
Anoreksja. Literackie studium beznadziejnego przypadku
Choroba psychiczna (sala 120)
Przewodniczący: dr Seweryn Rudnicki
dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann
(AWF w Krakowie)
Wartości a „delficka wyrocznia psychiatrii”. Aksjosfera w świecie schizofrenii na tle uwag Antoniego Kępińskiego
dr Anna Olszewska
(AGH)
Szaleństwo: obrazy stokowe
dr Paweł W. Maciąg
(ASP Katowice)
Actus hominis non dignitas iudicentur?
dr Anna Steliga
(URz)
Niechciana “królewska choroba” – schizofrenia w powszechnej świadomości społecznej
Obraz choroby w kulturze staropolskiej i ludowej (sala 122)
Przewodniczący: prof. Jacek Dębicki
prof. Izabela Trzcińska
(AGH)
Obraz choroby w ezoterycznej wizji świata Agnieszki Pilchowej
dr hab. Sylwia Skuza
(UMK)
Choroby śmierć uprzedzają czyli o ludowym pojmowaniu chorób w polskich przysłowiach (XVI – XVIII w.)
dr Katarzyna Justyniarska-
Chojak (UJK)
„Będąc ciężką złożony chorobą…” – obraz choroby w testamentach staropolskich
mgr Adam Dombrowski
(UWr)
Językowy obraz choroby w poradnikach zdrowia

10:30 – 10:45 przerwa kawowa (Wydział Humanistyczny AGH, ul. Gramatyka 8a, s.21)

V sesje panelowe (10:45 – 12.30)
Obraz choroby w literaturze i sztuce (sala 117)
Przewodnicząca: dr Jowita Guja
prof. Marek Karwala
(UP)
Józefa Barana wiersze szpitalne 2002-2017
dr Maria Janoszka
(UŚ)
Wyznania chorego Jana Jakuba Rousseau
mgr Karol Płatek
(UW)
„Parkinson, mon amour”. Obraz choroby w pisarstwie Jerzego Pilcha
mgr Michał Nikodem
(UŚ)
Zęby Mickiewicza – biografia, literatura
dr Anna Małecka
(AGH)
Rafała Wojaczka “choroba na śmierć”
Niepełnosprawność (sala 120)
Przewodnicząca: dr Dorota Żuchowska-Skiba
dr Seweryn Rudnicki
(AGH)
Reprezentacje czy translacje: jak znaki określają możliwości działania wobec niepełno- sprawności
dr hab. Wojciech Śmieja
(UŚ)
Pamiętniki inwalidów wojennych – PRL i (re)konstruowanie okaleczonych ciał
dr Joanna Skubisz
(UWr)
„Krepel wil altijt voor dansen” – „Kulawy chce zawsze przewodzić w tańcu.” Niepełnosprawność w kulturze dawnych Niderlandów
mgr Tomasz Kamiński
(UMK)
Między niewidzialnością a symboliczną reprezentacją. Obraz osób z niepełnosprawnościami w dyskursie kulturowym
prof. Barbara Gąciarz
(AGH),
dr Ewa Migaczewska
(AGH)
Kultura niepełnosprawności vs niepełnosprawność jako kultura. Wykluczenie i integracja jako funkcje kulturowej interpretacji niepełnosprawności
Obraz choroby w wymiarze historycznym (sala 122)
Przewodnicząca: prof. Izabela Trzcińska
prof. Małgorzata Krzysztofik
(UJK)
Etiologia choroby w literaturze pięknej i piśmiennictwie staropolskim (wybrane przykłady)
dr Paweł F. Nowakowski
(AIK)
Furiaci i melancholik, czyli aluzje zdrowotne w dziejach husyckich
dr Radosław Łazarz Choroba – pochodzenie, diagnoza i przeciwdziałanie, na podstawie De sanguinis minucione Krystiana z Prachatic
dr Katarzyna Chmielewska

(AJD)

Patientia et misericordia. Obraz chorego i choroby w średniowiecznych źródłach narracyjnych
dr Anna Rzepka<br/ >(UJ) Kilka uwag na temat „choroby luandyjskiej” czyli szkorbutu w okresie portugalskich odkryć geograficznych na przykładzie piśmiennictwa z epok

12:30 – 14:00 przerwa obiadowa (Restauracja “Eden”, ul. Bydgoska 19A)

VI sesje panelowe (14.00 – 15.30)
Obraz choroby w literaturze i sztuce (sala 117)
Przewodnicząca: dr Jowita Guja
dr Agnieszka Gawron
(UŁ)
Choroba duszy, ciała, kultury? – o depresji poporodowej w literaturze współczesnej
mgr Anna Krawczyk
(UŚ)
Metaforyka chorób psychofizycznych w powieści Powtórnie narodzony Margaret Mazzantini
Maria Koza<br/ >(UJ) Dzieła Giselle (chor. H. V. de Saint-Georges i T. Gautier, muz. A. Adam) oraz Czerwona Giselle (chor. B. Eifmana) jako oblicza choroby psychicznej w sztuce baletowej
dr Diana Wasilewska
(UP)
Metaforyka choroby w krytyce artystycznej lat 30. w Polsce
mgr Matylda Zatorska
(URz)
„Sprawy kobiece” w polskiej powieści historycznej po 1989 roku
Choroba a wykluczenie społeczne (sala 120)
Przewodnicząca: dr Maria Katarzyna Grzegorzewska
prof. Weronika Wrona-Wolny
(AWF w Krakowie)
Uzależnienie od alkoholu a wykluczenie społeczne
dr Anna Karnat
(UP)
Uwarunkowania występowania depresji i społeczne funkcjonowanie osób nią dotkniętych
dr Dorota Żuchowska-Skiba
(AGH)
Wpływ stanu zdrowia na procesy izolacji i wsparcia w sieci społecznych
mgr Monika Pyrczak-Piega
(UPJPII)
Postawy społeczne oraz przejawy wykluczenia społecznego osób chorujących psychicznie – spojrzenie przedstawicieli różnorodnych kultur i narodowości.
mgr Karolina Kwiatkowska
(USD)
Stygmatyzacja i wykluczenie dzieci po zabiegach neurochirurgicznych w środowisku szkolnym
Obraz choroby w wymiarze historycznym (sala 122)
Przewodniczący: prof. Izabela Trzcińska
prof. Małgorzata Durbas
(AJD)
Pierwszy akademicki dyskurs wokół karłowatości w XVIII wieku na przykładzie karła z Lunéville
mgr Dariusz Janota
(UP)
Obraz choroby w korespondencji rodziny Sapiehów z Krasiczyna. Przyczynek do badań nad mentalnością elit XIX w.
dr inż Agnieszka Pilarska
(UMK)
Kartograficzny obraz sytuacji zdrowotnej ludności Europy w XIX wieku
dr Łukasz Burkiewicz
(AIK)
Obraz choroby w otoczeniu władców łacińskiego Królestwa Cypru (1192-1474) – wola Boga czy narzędzie walki politycznej
dr Sylwia Konarska-Zimnicka
(UJK)
Obraz choroby w poglądach średniowiecznego uczonego Abrahama ibn Ezry

15:30 – 15:45 przerwa kawowa

VII sesje panelowe (15.45 – 17.00)
Psychologiczno-kulturowe aspekty choroby (sala 117)
Przewodnicząca: dr Maria Katarzyna Grzegorzewska
dr Malwina Zamojska-Król
(AGH)
Stan zdrowia jako psychologiczno-kulturowy motywator zmian życia zawodowego
dr Victoria Dunaeva
(Activus Aspectus)
Choroba jako sposób rozwiązywania konfliktu emocjonalnego w świetle nowoczesnych koncepcji o zdrowiu
dr Małgorzata Rębiałkowska- Stankiewicz
(UKW w Bydgo-szczy),
dr Magdalena Gajewska
(UG), dr Jacek Mianowski
(UG)
Poszukiwanie sensu choroby nowotworowej poprzez udział w dramie. Perspektywa podopiecznych Akademii Walki z Rakiem w Toruniu
mgr Marcin Wądołowski
(AIK)
Kulturowe przesłanki ekspozycji choroby w muzeach
Obraz choroby we współczesnej kulturze (sala 120)
Przewodnicząca: dr Anna Olszewska
mgr Dorota Burczyc
(UWr)
Nowy (lepszy?) obraz choroby w mediach
dr Dorota Mroczkowska
(UAM),
mgr Katarzyna Pilarczyk
(UAM)
Zaburzenia jedzenia jako „choroby” współczesnej kultury
mgr Rafał Piekarz<br/ >(UJ) Homo sacer homosexualis. Sztuka gejowska doby AIDS
mgr Ewelina Waląg
(UAM)
Choroba, kultura, technologia w dyskursie dotyczącym g/Głuchych
dr Maria Katarzyna Grzegorzewska
(AGH),
Wypalenie zawodowe jako choroba (w kontekście zmian cywilizacyjnych i kulturowych XXI wieku)
Etyczny, religijny i duchowy wymiar choroby (sala 122)
Przewodnicząca: dr Anna Małecka
dr Paweł Przyłęcki
(UMed Łódź)
Wpływ religii na zachowania zdrowotne pacjentów na przykładzie wybranych religii
mgr Grzegorz Wiktorowski
(UMed Wrocław)
Choroba jako działanie złego ducha. Perspektywa założyciela Vineyard Fellowship Johna Wimbera
Dorota Jedynak
(PWT Wrocław)
Przyczyny choroby w interpretacji judaizmu biblijnego
dr Henryk Anzulewicz
(Albertus-MagnusInstitut w Bonn)
Melancholia w filozoficzno-przyrodniczym i medycznym ujęciu Alberta Wielkiego (†1280)

17:15 zamknięcie konferencji

Program konferencji PDF

Uczestników Konferencji prosimy o nadsyłanie tekstów do publikacji do dnia 15 lipca 2017 roku na adres Sekretarza Konferencji mgr Marcina Wądołowskiego: marcin.wadolowski1988@gmail.com

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującą obecnie polityką redakcyjną „Studiów Humanistycznych AGH” dotyczącą numerów tematycznych, do publikacji przyjmowane będą (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) wyłącznie teksty w języku angielskim. Prosimy o przygotowywanie tekstów o objętości 12 znormalizowanych stron zgodnie z wymogami redakcyjnymi (https://journals.agh.edu.pl/human)

Przewidujemy dodatkowo druk recenzowanego tomu w języku polskim, dla tych z Uczestników Konferencji, którzy zdecydują się na publikację w języku ojczystym.

Prosimy o dostosowanie tekstów do podobnych wymogów redakcyjnych, jak w przypadku publikacji anglojęzycznych: https://journals.agh.edu.pl/human/about/submissions#authorGuidelines

Wydział Humanistyczny AGH
ul. Gramatyka 8a
30-071 Kraków
mgr Marcin Wądołowski
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Koszt uczestnictwa: 300 zł (obejmuje: obsługę konferencji, catering, koszty druku publikacji).

Prosimy o przesłanie tytułu 20-minutowego wystąpienia oraz abstraktu zawierającego ok. 1000 znaków, podanie afiliacji oraz danych kontaktowych. Na zgłoszenia czekamy do dnia 31 marca 2017 roku na adres: marcin.wadolowski1988@gmail.com . W tytule maila prosimy napisać: Obraz choroby.

Do dnia 15 kwietnia 2017 roku zawiadomimy o akceptacji referatów.

Po uzyskaniu akceptacji zgłoszenia prosimy o uiszczenie opłaty konferencyjnej do dnia 30 kwietnia 2017 roku na podane w mailu akceptacyjnym konto. Osobom zakwalifikowanym prześlemy również informację o możliwości zakwaterowania w Miasteczku Studenckim AGH.

Materiały z konferencji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, opublikowane zostaną w „Studiach Humanistycznych AGH” (10 punktów wg punktacji MNiSW).