Konferencje

Studenci WH jako młodzi uczeni


  • Referaty


Rafał Sowiński, 18 maja 2015 r., "Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Strach i groza we współczesnej literaturze i kulturze'", Wydzial Nauk Humanistycznych KUL,  Referat: 'Nowa przestrzeń grozy: internetowe creepypasty: między legendą miejską a memem

Rafał Sowiński, 30 kwietnia 2015 r., "Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa 'Odkrywanie Europy Środkowo-Wschodniej -- od mitologii do rzeczywistości'", Instytut Historii UAM w Poznaniu,  Referat:'Polandball cannot into space. Stereotypizacja narodów Europy środkowej w memach internetowych. Zarys semiotycznej refleksji" 

Rafał Sowiński, 16-17 kwietnia 2015 r., "VI Dni Socjologii. Nowy wymiar starych mediow". Konferencja IFiS APS w Warszawie.  Referat: 'Mój stary to fanatyk wędkarstwa'. Ludowa opowieść XXI wieku, czy internetowe copypasty: między memem, nowym gatunkiem literackim i legendą miejską.

Rafał Sowiński, 15-16 grudnia 2014 r., "Między trendem a tradycją. Kulturowe oblicza seriali", Konferencja Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie. Referat: 'Pora na przygodę' jako postmodernistyczna gra z konwencję serialu animowanego i apoteoza kultury geekowskiej.

Małgorzata Gurazda, 20 września 2014 r., "W poszukiwaniu wspólnego języka. Obraz Polaków po przemianach społeczno-kulturowych" Wydzial Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Referat: Rozowody i stwierdzenia nieważności małżeństwa w Polsce w latach 1989-2010 na tle teorii ponowoczesności Zygmunta Baumana.

Małgorzata Gurazda, 22 maja 2014 r., "Historia - pamięć -- kultura", WH AGH. Referat: Blog jako forma upamiętniania historii polskich żołnierzy na przykładzie bloga Marcina Ogdowskiego 'zafganistanu.pl'.

Rafał Sowiński, 30 maja 2014 r., Antybohater w popkulturze. Konferencja Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej. Wrocław. Referat: Świat 'Pory na przygodę!' światem anrtybohaterów?

Rafał Sowiński, 21 maja 2014 r., Historia -- pamięć -- kultura. Ogólnopolska konferencja. AGH Kraków. Referat:Popkulturowe wizje nazistowskiego okultyzmu a historia.

Agata Rejowska, 9 kwietnia 2014 r., Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Kobiety i mężczyźni w postrodzinnym świecie", Łódź UŁ, Referat: Wizerunek ojcostwa w polskiej reklamie telewizyjnej.

Karol Kaczorowski, 1 czerwca 2012 r. Kongres Młodej Socjologii, Kraków UJ. Referat:
Czy system polityczny Turcji może stanowić model demokracji dla krajów Bliskiego Wschodu

Kariol Kaczorowski, 25-27 maja 2012 r.  Konferencja Zachód oczami Wschodu. Fuzja światów, dyfuzja kultury, Kraków: UJ. Referat: Turcja wobec Wschodu. Turcja wobec Zachodu.

Kamil Łuczaj, 25-26 maja 2012 r. Konferencja: Nienormatyywne praktyki rodzinne, Warszawa: UW. Referat:Zmieniająca sie rodzina w zmieniającym się serialu. Wzorotwórcza rola seriali post-soap.

Kamil Łuczaj, 12-14 kwietnia 2012 r., Konferencja UwB i UJ, Białystok, Na styku kultur i mediów. Referat: Świat z drugiej strony ekranu. Kobiety wykluczone wobec popkultury.

Mieszko Hajkowski, 24 marca 2012 r., W strone dizajnu krytycznego, UJ, Kraków. Referat: "Oczywiście funkcja jest ważniejsza od dizajnu", czyli o klasotwórczej roli pewnego telewizyjnego magazynu wnętrzarskiego.

Paulina Świątek, 13 kwietnia 2011 r., Performatywne wymiary kultury, Kraków: AGH. Referat: Old Age Officially Confirmed. The Performative Nature of Retirement Rite of Passage.

Małgorzata Załucka, 12 kwietnia 2011 r., Kultura i media wobec rodziny i płci, Kraków, Krakowska Akademia.ReferatObraz rodziny dysfunkcyjnej we współczesnym kinie polskim.

Małgorzata Matlak, 12 kwietnia 2011 r., Kultura i media wobec rodziny i płci, Kraków, Krakowska Akademia.ReferatWizerunek męskości w filmie latynoamerykańskim na przykładzie Los paranoi i El sekreto de sus ojos.

Paulina Świątek, 12 kwietnia 2011 r., Kultura i media wobec rodziny i płci, Kraków, Krakowska Akademia.ReferatRola główna: babcia. Wizerunek starszych kobiet kreowany w polskich serialach obyczajowych.

Małgorzata Rakoczy and Paulina Świątek, 19-20 November 2010, The 3rd Edition of the International Conference on Gerontological Social Work -- ACTIVE AGING --  A MULTIDISCIPLINARY CHALLENGE, Timisoara (Romania), Universita de Vest din Timisoara. Referat: Active elderly womes as presented in globalized and in national media. TV series as a case study.

Jarosław Królewski, 8-11 września 2010. XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Kraków. Referat: Ewolucja tożsamości etnicznej Łemków. Studium przypadku.

Dorota Jedlikowska, 8-11 września 2010. XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Kraków. Referat: Kobiety w społeczności akademickiej. O uwarunkowaniu karier naukowych i administracyjnych kobiet, czyli o konfrontacji tradycji z ponowoczesnością.

Katarzyna Suwada, 8-11 września 2010. XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Kraków. Referat: Miłość późnej nowoczesnościw kontekście teorii procesu cywilizacyjnego Norberta Eliasa.

Małgorzata Załucka, 8-11 września 2010. XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Kraków. Referat: Język jako narzędzie wykluczenia społecznego. 

Anna Golonka, 8-11 września 2010. XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Kraków. Referat: Kryzys gospodarczy w telewizyjnych reklamach banków. Krytyczna analiza dyskursu. 

Kamil Łuczaj i Karol Kaczorowski, 8-11 września 2010. XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Kraków. Organizacja Grupy tematycznej: Teoria krytyczna dzisiaj.

Karol Kaczorowski, 24-25 czerwca 2010. Konferencja "Ateizm w kulturze Zachodu", Krakow, WH AGH.  Referat: Na poczatky byl ... ateizm -- o ateizmie pierwotnym jako idei antropologii spoleczno-kulturowej.

Anna Rosolowska, 25-26 listopada 2009. X Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Laikat i duchowieństwo w Kościele polskim - problem dialogu i współistnienia, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Referat: Tożsamość płciowa alumnów seminarium
duchownego
.

Paweł Razmus, 15-16 października 2009. "Agora czy Hyde Park? Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych", Kraków:  AGH i WSZiNS w Tychach, Referat (z Barbarą Gąciarz) Internetowe grupy wsparcia pomostem do normalnego życia? Alternatywne formy uczestnictwa społęcznego.

Jarosław Królewski, 15-16 października 2009. "Agora czy Hyde Park? Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych", Kraków:  AGH i WSZiNS w Tychach, Referat Łemkowie w dobie społeczeńśtwa informacyjnego. Studium przypadku.

Krzysztof Gibek, 2-5 września 2009. "The 9th Conference of the ESA: European Society or European Societies", Lizbona. Referat (z Marią Nawojczyk) Economic Crises -- Global and Local in Reflection of Polish Press.

Dorota Jedlikowska, 21-22 maja 2009. "Society-Culture-Technology at the Dawn of the 21st Century" (Społeczeństwo-Kultura-Technologia na początku XXI wieku). Kraków -- AGH. Referat: Sztuka w procesie cybernetyzacji, czyli o możliwościach nowej twórczości artystycznej.

Karol Kaczorowski, 21-22 maja 2009. "Society-Culture-Technology at the Dawn of the 21st Century" (Społeczeństwo-Kultura-Technologia na początku XXI wieku). Kraków -- AGH. Referat: Wpływ Internetu na przemiany w muzyce rozrywkowej.

Marta Pierz, 21-22 maja 2009. "Society-Culture-Technology at the Dawn of the 21st Century" (Społeczeństwo-Kultura-Technologia na początku XXI wieku). Kraków -- AGH. Referat: Zachowania przestrzenne we współczesnym świecie w perspektywie nauk społecznych i nauk ścisłych.

Damian Żurawski, 21-22 maja 2009. "Society-Culture-Technology at the Dawn of the 21st Century" (Społeczeństwo-Kultura-Technologia na początku XXI wieku). Kraków -- AGH. Referat: Socjolog na ruynku pracy; analiza atrakcyjności rynkowej socjologów.

Jarosław Królewski, 21-22 maja 2009. "Society-Culture-Technology at the Dawn of the 21st Century" (Społeczeństwo-Kultura-Technologia na początku XXI wieku). Kraków -- AGH. Referat: Empirical analyses of organization and process of virtual reality creation.

Maciej Myśliwiec. 21-22 maja 2009. "Society-Culture-Technology at the Dawn of the 21st Century" (Społeczeństwo-Kultura-Technologia na początku XXI wieku). Kraków -- AGH. Referat: Portale społecznościowe jako miejsce realizacji działań społecznych.

Kamil Łuczaj, 21-22 maja 2009. "Society-Culture-Technology at the Dawn of the 21st Century" (Społeczeństwo-Kultura-Technologia na początku XXI wieku). Kraków -- AGH. Referat: Nowe pokolenie, nowe społeczeństwo?

Jarosław Królewski, 2-4 lipca 2008. "The 2008 Interim Conference of the Research Network of Economic Sociology ESA: Economy in Society. Actors, Relations, Institutions", Kraków, AGH. Referat Poles on the Scottish Labour Market. The Influence of the Culture of Organization on the Changes of Attitudes toward Work.

Jacek Dargiewicz, 13-15 września 2007. XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, sesja: "Fragmentaryzacja i prywatyzacja przestrzeni polskich miast", Zielona Góra. Referat, Monitoring przestrzeni publicznej - nowe gated communites? Rola systemów monitoringu w mieście na przykładzie Nowej Huty.

Joanna Kopeć, 12-13 stycznia 2007. "Ars Electronica", Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: Spojrzenie z perspektywy socjologicznej na sztukę sieci - net art - i jej twórców.

Łukasz Krzyżowski, 11 kwietnia 2007. „Partycypacja lokalna i aktywizacja społeczności lokalnych jako warunek równoważonego rozwoju wsi polskiej”, Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Warszawa. Referat, Aktywizacja społeczności lokalnej przez pochodzących z niej migrantów.

Maria Porwoł, Małgorzata Załucka, 13-15 września 2007. XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Zielona Góra.Referat, Wzory przystosowania do miasta Krakowa, prezentowane przez studentów zamieszkałych na Miasteczku Studenckim AGH.

Wit Hubert, 5-6 czerwca 2007. „Nowe Media. Stan obecny i możliwości rozwoju", UMK, Toruń. Referat, Wybrane aspekty cyfrowego wykluczenia w dobie kultury 2.0.

Wit Hubert, 13-15 lipca 2007. „XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny”, Zielona Góra, sesja: „Społeczeństwo obywatelskie - między teorią a praktyką”. Dystrybucja referatu, Wpływ wartości materialistycznych i postmaterialistycznych na działalność wolontariacką. Analiza motywów partycypacji w działaniach trzeciego sektora.

Agnieszka Czechowska, 8-9 grudnia 2007, Pejzaże tożsamości. Perspektywa interdyscyplinarna, Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Towarzystwo Doktorantów UJ, Zakopane. Referat: Wspólne Królestwo – wspólna tożsamość? Analiza tożsamości zbiorowej Brytyjczyków.

Wojciech Ehrhardt, 8-9 grudnia 2007, Pejzaże tożsamości. Perspektywa interdyscyplinarna, Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Towarzystwo Doktorantów UJ, Zakopane. Referat: Obrazy polskich mniejszości seksualnych na podstawie analizy portali homiki.pl i gejowo.pl.

Agnieszka Nikliborc, 24 listopada 2007. I Ogólnopolskie Forum Socjologów Prawa "Prawo a zmiany społeczne - stare i nowe wyzwania", Katedra Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarząd Sekcji Socjologii Prawa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Warszawa. Referat, "Genocidal rape" - nowe zjawisko czy wymysł feministek? Ewolucja pojęcia wojennego gwałtu w prawie międzynarodowym.

Jacek Dargiewicz, 23-25 listopada 2006. Międzynarodowa konferencja naukowa "Miasta Nowych Ludzi. Architektoniczna i urbanistyczna spuścizna komunizmu: ujęcie antropologiczne i socjologiczne", Poronin. Referat:Młode pokolenie w przestrzeniach postsocjalistycznych - młodzi mieszkańcy Nowej Huty a dynamika społeczności lokalnej.

Tomasz Piróg, Agnieszka Strzelczak, 23-24 czerwca 2005. III Ogólnopolska Konferencja „Społeczeństwo Informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne”, WNSS AGH, Kraków. Referat: Realne aspekty funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego na przykladzie inicjatyw studenckich.

  • Postery


Weronika Stępniak, 11-13 września 2013 r., XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Szczecinie, Poster: Generacji 50+ a proces lifelong learning.

Małgorzata Rakoczy, 8-11 września 2010. XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Kraków.
Poster: Obraz starości kreowany przez portal internetowy "Senior.pl".

Paulina Świątek, 8-11 września 2010. XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Kraków.
Poster: "Starość nie radość?" -- czyli o stereotypowym wizerunku jesieni życia kreowanym w prasie dla seniorów.

Daria Głownia, 13-15 września 2007. XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Zielona Góra. Poster: Przemoc symboliczna w architekturze kościelnej.

Wit Hubert 8-10 grudnia 2006. „Społeczne aspekty internetu”, SWPS, Warszawa. Poster: Edukacja medialna w kontekście wizji elektronicznej demokracji.