Komunikacja Wizualna i Projektowanie Graficzne

Studia – II stopnia

Studia kulturoznawcze o specjalności Komunikacja Wizualna i Projektowanie Graficzne są przeznaczone dla osób, które chcą brać aktywny udział w analizowaniu, interpretowaniu, ale i tworzeniu współczesnej kultury wizualnej.  Adresowane są także do kandydatów zainteresowanych zdobyciem kompetencji w zakresie posługiwania się najnowszymi narzędziami projektowania graficznego.

Program specjalności skonstruowany został tak, by umożliwić połączenie praktycznego i teoretycznego aspektu komunikacji wizualnej. Przedmioty, które studiować będą Studenci to m.in.:

 • Obsługa edytorów graficznych

 • Projektowanie graficzne

 • Fotografia – historia i metody interpretacji

 • Reklama – historia i metody interpretacji

 • Interakcja człowiek-komputer

 • Projektowanie stron internetowych

 • Od filmu do interaktywności


Wiedzę o naturze komunikacji wizualnej studenci uzyskają na kilku poziomach:

 • technicznym, który obejmie przede wszystkim znajomość programów służących do edycji grafiki (np.: Adobe Photoshop, InDesign, Adobe Illustrator, Corel Draw, Softimage) oraz przygotowania projektów do dystrybucji zarówno w druku, jak i na stronach internetowych (DTP, pozycjonowanie stron internetowych);

 • procesualnym, wiążącym się z cyklem warsztatów, w czasie których studenci dowiedzą się o podstawowych strategiach projektowania graficznego (takich jak teorie kompozycji, zasady wykorzystania liternictwa, możliwości konstruowania palety barwnej) oraz zapoznają się ze specyfiką różnego rodzaju technik graficznych;

 • znajomości historycznych wzorów ikonograficznych oraz popularnych klisz, które kształtują współczesne schematy komunikacji wizualnej i mogą stać się również punktem wyjścia do tworzenia nowych, czytelnych projektów (np.: historia grafiki, fotografii, reklamy, mitologie współczesności, interaktywność w filmie);

 • metodologicznym, który pozwoli absolwentom połączyć działania praktyczne z kanonem wiedzy kulturoznawczej (dzięki  kursom takim, jak np. estetyka, antropologia obrazu, interakcje pomiędzy oprogramowaniem a jego użytkownikami).


Poza serią zajęć prowadzonych w formie wykładów i ćwiczeń studenci Komunikacji Wizualnej i Projektowania Graficznego będą mieli możliwość stałego konsultowania swoich projektów ze specjalistami prowadzącymi warsztaty. Uczelnia zapewni im dostęp do baz danych z literaturą dotyczącą zagadnienia oraz programów służących do edycji grafiki.

Zaplecze technologiczne Akademii Górniczo-Hutniczej oraz kwalifikacje jej wykładowców dają doskonałą możliwość połączenia w toku jednych studiów zarówno technologicznego, jak i humanistycznego wymiaru komunikacji wizualnej.

Pełny program specjalności